fbpx
בית הקברות היהודי בווידין
בית הקברות היהודי בווידין | צילום: מתוך ויקיפדיה

מה לטוּדסקוֹ בהיכלי השׁפּאניולים

הרצאה באוניברסיטת חיפה דצמבר, 2004

יאמר תחילה שמוצאי הוא מן האשכנזים אך דם של יהודי ספרד זורם בעורקיי בזכות שתי הסבתות זכרן לברכה. בנעוריי שמעתי בביתי יידיש ולאדינו בעת שהוריי ביקשו להסתיר דברים שאינם יאים לאזנם של ילדים אך השפה השלטת הייתה בולגרית.

אל המחקר של יהדות מפוארת זו הגעתי מאוחר ולא מתוך רצון לחפש את שורשיי; על כך "אשמה" זו שבאותם ימים הייתה המנחה שלי לעבודת המסטר פרופ' מינה רוזן שהביאה אותי עד לפאתי השוקת ממנה הרוויתי את צימאוני בשקיקה. לאחר שסיימתי את התזה על קהילות ניקופול ווידין בין המאות ה-16 – 18, יצאתי מטעם אוניברסיטת תל אביב לתור את ארץ הולדתי בחיפוש ממצאים אפיגראפיים בבתי העלמין שנותרו וכן צילום אלפי המסמכים ששכנו בארכיון המרכזי של סופיה ובעוד ערי שדה ברחבי המדינה. תוך כדי עיסוקיי אלה הקסם מאותה תרבות לא רק שלא פג אלא בעידודה והנחייתה של זו שפתחה בפניי את הצוהר הבלקני כתבתי את הדוקטורט על אחת מהקהילות המפוארות שם – קהילת יהודי רוסצ'וק, היא רוּסה של ימינו. כך למעשה נכבשתי והתבשמתי מאותה תרבות שעליה היה לי מושג דל ביותר:
"הנשען אל עץ נאה, צל נעים עליו ישרה", ובמקור:
Ken a buen arvole se arima, buena solombra lo cujiva

שתי מטרות כאמור היו בנסיעותיי לבולגריה מיפוי ניקוי פענוח וצילום בתי העלמין העתיקים שנותרו, וארגון המסמכים הפזורים בין הארכיונים ברחבי המדינה – מיונם הראשוני וצילומם בשיטה החדשה והלא שגרתית, במצלמת וידאו. לחלק הראשון במשימה היו קשיים של איתור ומציאת מה שנותר בעקבות פגעי הזמן אך בעיקר ההרס המתמשך מידי אדם מלחמות הזנחה והפיכת בתי העלמין על פניהם, לאדמות בור או שטחים בנויים. מכלל בתי העלמין שנותרו בבולגריה מהתקופות הקדומות, המחקר הצטמצם בשישה בלבד: קרנובט, וידין, פלובדיב, פרובדיה, שוּמן ופזרדִג'יק. בכמה מהם עוד ניתן היה למצוא מצבות בודדות מן המאות ה-18 וה-19.

אחת התופעות המעניינות המביאה בפני החוקר את ההתפתחות התרבותית של הקהילות, היא השפה בה נחקקו דברי ההספד והקינות על גבי המצבות. מבלי להיכנס לפרטים או ניתוחים מדוקדקים של צורת הכיתוב או תוכן הקינות, אציין ואומר שהלשון בה חרתו על גבי המצבות היא אספקלריה להתפתחות השפה והשימוש בה בכל קהילה וקהילה. המצבות העתיקות שמצאתי בבתי העלמין השונים היו כתובות עברית, כאשר האותיות מעוצבות ביד אומן והשפה רהוטה ופיוטית. ברבות השנים ידיעת העברית הפכה נחלתם של מעטים ומעתה הכיתוב היה בלאדינו. גם כאן המצבות המוקדמות בשפה זו משלהי המאה ה-18 ובעיקר משנות ה-90 של המאה ה-19, ניסוחן פיוטי ובעל השראה. ברצוני להביא דוגמא אחת ממצבה שמצאתי בחצר של בית בווידין, שעל תולדותיה אחזור בהמשך:

פור קיברה איסטה לייורארי אי פאלמה אה פאלמה איריו
קון קוראסון קיבראדו מאז און קון בוז די אמרגוראס
סוברי בארון דיוינו אין סוס מעשים איס אדירישא זו
אין סו מנסביס אאון איל איא קנון איל: אי
סו פאדרי אי סו מאדרי קון אמארגורה לייוראנו
סוברי לה מואירטי דיל איז ו דיסיירטו איסטי הה

המבקש הר' יעקב ב נסים כלב והיתה מנוחתו כ(בוד )
נפטר ביום שבעה לחודש ניסן שנת תריא תנצבה

והתרגום (של ד"ר גילה הדר):
על קבר זה נבכה וכף אל כף נספוק
בלב שבור בקול של תמרורים וצער
על עלם קדוש במעשיו נישא דרשה
בעלומיו היה כלא היה:
אביו ואמו ביגון דמעה יורידו
על מות הבן הנערץ הזה הה

החצר בה המצבה נמצאה עם הקמת השכונה בשנות ה-30 של המאה הקודמת הייתה חשודה בעיניי. סברתי שבחלק מהשכונה החדשה שקמה, שכן בית העלמין היהודי העתיק. שנים מספר לאחר שראיתי את האבן, שהיא מהיפות בין המצבות שצילמתי בבולגריה, נמצאה ההוכחה בארכיון של עיריית וידין לאמיתות השערתי. היה זה מסמך המתאר את הפרצלציה של השכונה המדוברת כאשר חלק ממנה נקנה מהקהילה היהודית. זו הסכימה לוותר על בית העלמין ותמורתו קיבלה שטח חלופי בבית העלמין המשמש אותה מראשית המאה העשרים. בהערה מעט סרקסטית נכתב בסוף המסמך שהמשא ומתן התארך בשל סירובם של מוסדות הקהילה להתפשר על גובה הסכום של הקרקע ושל אבני המצבות… ואמנם זקני העיר הלא יהודים ידעו לספר לי שלימים, תחנת הרכבת בעיר שנבנתה באותה עת, יסודותיה וחלק מן הקירות בנויים מאותן אבנים שניקנו מהיהודים.

גם בבית העלמין החדש בווידין מראשית המאה ה-20, המצבות העתיקות שככל הנראה הועברו מאוחר יותר מזה הקודם, כתובות עברית וסגנונן פיוטי. אלה המאוחרות יותר – הטקסט הוא בלאדינו. אך לא רק בווידין התהליך היה דומה גם בקהילות של שומן, פלובדיב או קרנובט הכיתוב בלאדינו מציין את המעבר מן העברית אל השפה המדוברת – היהודית ספרדית. כדאי לציין שהיו מספר מצבות בווידין ובפלובדיב ששפתן הייתה גרמנית או צרפתית, ראיה למיעוט האשכנזי באותן קהילות. אך בכך לא תם התהליך, לקראת שלהי המאה ה-19, וביתר שאת החל מראשית המאה העשרים, השפה הכתובה על המצבות היא בולגרית, בד בבד עם הלאדינו. ככל שהשנים נקפו, שפת הארץ הפכה לשפה המקובלת, כאשר על מצבות בודדות ניתן היה לראות טקסט בלאדינו, אשר נכתב באותיות קיריליות!

כאמור בתי עלמין מעטים ניתן היה לצלם ולחקור. מרב ההרס וחיסולם של הרבה מהמצבות נעשה בשנות השלטון הקומוניסטי, צרה שבאה גם על בתי העלמין של האוכלוסייה התורכית מוסלמית ואפילו על בתי הקברות של הנוצרים הבולגרים. בקהילות גדולות כמו רוסה, ורנה, סטרה-זגורה, או פלבן – לא נותר ציון למקום מנוחתם האחרונה של תושביהן היהודים, ומן המצבות – אין שריד ופליט. באותן קהילות, בהן חיים יהודים מעטים, בית העלמין הוא חלק מזה הכללי, הבולגרי. אך כבר נאמר בין אחינו מיוצאי ספרד:
אין פגע רע בא לבדו – solo viene non mal Un!

לא די שנותרו מספר כה מועט של "בתי חיים", אך מבין אלה, רבים כלים ונעלמים, בעיקר בשל בוזזים ופולשים מעדת הצוענים, אך גם כתוצאה מתופעות של ונדליזם לשמו או בעל אופי אנטישמי. כך למשל בית העלמין של וידין שאת הסקר המיפוי וצילום האתר ערכתי בשנים 1992/3 – כמעט ואיננו קיים עוד. רוב המצבות נותצו ומה שנותר משמש את דיירי הסביבה – צוענים ובולגרים – בשימוש משני לבנייה. המרכז היהודי בסופיה שוקל למכור
את השטח לעירייה, בשל ערכו הגבוהה בשוק הנדל"ן, בהיותו סמוך לנמל שעל נהר הדנובה. בפלובדיב, למרות שהקהילה שנותרה בה גדולה מזו שבווידין (שם רשומים פחות משני מניינים בלבד), היא נאבקת ללא הצלחה עם משפחות של צוענים המרחיבים את שטחם באטיות אך בלא חת אל בין המצבות, כאשר חלק מהקברים נמצא בין בתי מגוריהם…

החלק הראשון של עבודת השדה בבתי העלמין בבולגריה תם ונשלם. המצבות סומנו, נוקו, פוענחו וצולמו. ברוב האתרים יש מיפוי מקצועי. מה שנותר הוא מחשוב וניתוח הנתונים, על מנת שאותן 7500 מצבות יהוו מסמך שיש ביכולתו להראות פן נוסף של יהדות בולגריה ,על החתך הסוציו אקונומי שלה, על תוחלת החיים, לשון הכיתוב ועוד כיוצא באלה. נתונים אשר ניתן לשאוב מהמצבות הדוממות היכולות לשפוך אור על פינות נסתרות במחקר
שנעשה ובזה לעתיד לבוא.

לסיכום פרשה זו, עלי לציין שבית העלמין הגדול והשמור יחסית מכולם הוא זה של העיר קרנובט הסמוכה לעיר הנמל בורַגס. השתמרו שם קצת למעלה מאלפיים מצבות, כאשר הקדומה שבהן אותה חשפתי (שהיא גם אחת העתיקות שנמצאו על אדמת בולגריה, ולא רק של יהודים) היא מראשית המאה ה-17. באתר זה, המרוחק כחמישה קילומטר מהעיירה, דבר המסביר בין היתר את שימור המצבות, מצויות מצבות מרהיבות מהמאה ה-18,
עשויות בצורת סרקופג – coffin, בדומה למקובל בבתי העלמין ברחבי האימפריה העות'מאנית. שם גם מצויות מצבות שעליהן בנוסף לטקסט חרותים סמלים מסמלים שונים המעידים על מין הנפטר או הנפטרת, המצב המשפחתי (עריסה לצעירה שהלכה לעולמה בכרעה ללדת) או של תלמיד כאשר ה"סקריבניה" מסמלת את עיסוקו, כלי עבודה של נגר ועוד…

למעלה מ-20,000 צילומים ממתינים מששת בתי העלמין לעיבוד הנתונים, אותם הם אוצרים לימים טובים יותר.

החלק השני של מחקרי בבולגריה היה איסוף וארגון המסמכים מקהילות בולגריה הפזורים בארכיונים השונים, וצילומם על קלטות וידאו כך שניתן יהיה בבוא היום, בעזרת תוכנה מתאימה, לקטלג אותם על פי תוכנם, מקומם וכיוצא באלה פרמטרים. יודגש שמלאכת המיון והסיווג למינהו קשים ומסובכים משום שרוב המסמכים מקומם בארכיון המרכזי בסופיה, לשם הם הובא מערי השדה השונות, ובדומה לשקי תפוחי אדמה שרוקנו אותם לערימה – כך גם שלל הדוקומנטים מצויים באנדרלמוסיה מוחלטת ללא חלוקה לקהילות, שנים או תוכן. עבודת המיון החלה להיעשות בארץ כאשר כל תעודה מסווגת בנפרד. נציין שמדובר בקרוב לרבע מליון מסמכים! לצערנו, גם כאן הגורם התקציבי והפרסונאלי הוא גורם המעכב את המשך המשימה.

בין ים הממצאים שצולמו היו מספר כתבי יד בלאדינו. מהם מסמכים המטילים אור על מאורעות היסטוריים, חלקם בשונה מהמצוי בספרות המחקר ואחרים המביאים את הפן התרבותי של יהדות בולגריה – שירים, חרוזים לחגים אך בעיקר כמה מחזות. עליי לציין שהסוג הראשון אותן תעודות היסטוריות שימשו אותי היטב בכתיבת עבודת הדוקטורט. שתי דוגמאות אביא: בין ערמות החומר הלא ממוין מצאתי מספר הסכמות הכתובות בכתב סוליטריאו, שעניינן סכסוכים בקרב קהילת יהודי רוסצ'וק בדבר בניית בית כנסת חדש והסיבות שהביאו לכך. באותן הסכמות, בשונה ממה ששלמה רוזאניס הביא בספרו על אותה קהילה, היו נימוקים ומסקנות אחרות, שונות בכמה פרטים באופן מהותי. יש להניח שאותן תעודות לא היו לנגד עיניו של החוקר בעת כתיבת ספרו. הדוגמה השנייה הוא ספר התקנות של חברת "חסד ואמת" ברוסצ'וק מ-1874, עם תוספות עד 1914. אגודת צדקה זו הייתה ידועה אך המסמך המפורט שמצאתי היה בו כדי להעמיק את הכרתנו באורחות החיים של הקהילה, סדרי הפעולה של מוסדותיה, וכיוצא באלה. גם אותן תקנות כתובות לאדינו בסוליטריאו ותודתי לד"ר אבנר פרץ על פענוח קטעים מן המסמך ותרגומם לעברית. צילום כתב היד מצוי ב"מכון מעלה אדומים לתיעוד השפה הספניולית ותרבותה", בניהולו של ד"ר פרץ. מסמכים רבים נוספים בלאדינו מצאתי, חלקם כתובים באותיות לטיניות, אחרים בכתב מרובע וכן באותיות קיריליות.

הסוגה החשובה לענייננו היא המחזות שמצאתי בארכיון של סופיה. היו שם תרגומים ממחזות קלאסיים אך השאור שבעיסה הן מחזותיו של אברהם יוסף פאפוֹ (1865-1923) בן קהילת רוסצ'ק. אודה על האמת שכאשר מצאתי את כתבי היד של שני המחזות "כרם נבות" ו"מרים החשמונאית" לא ידעתי דבר וחצי דבר על המחבר, על פעילותו הספרותית בקהילתו ובוודאי לא על אותם שני פריטים. (היה זה בטרם ההכנות לכתיבת הדוקטורט!). עצם היותם מחזות, הכתובים בכיתוב שהיה נהוג באותם ימים, הביא אותי לצלמם בנפרד ולהביאם לאבנר פרץ. רק אז התברר לי, עד כמה "התגלית" היא בעלת ערך. היה אמנם מידע על אותם מחזות, אך איש לא ידע על קיומם ועל מקום המצאם. הסברה הייתה שהם אבדו. כפי שבוודאי ידוע לקהל כאן, המחזה Nabot De Vinya La – "כרם נבות", מחזה בחרוזים בחמש מערכות, תורגם על ידי אבנר פרץ ויצא במהדורה מפוארת על ידי מכון
מעלה אדומים והמרכז לחקר הלאדינו ואוניברסיטת בן גוריון ב -2003. המחזה עצמו נכתב ב-1899 ברוסצ'וק. כאמור בנוסף לשני המחזות נמצאו וצולמו על ידי בסופיה עוד תשעה מחזות בלאדינו, קופלאס, חרוזים לחגי ישראל השונים ופיוטים לרוב. עיקרם מצוי בין התעודות הלא ממוינות והבלתי ממוספרות. כל החומר הובא על ידי למכון מעלה אדומים. כתבה על אחת מאותן "קופלאס" – El Nasimento i Vokasion de Avraam – פורסמה ב"אקי ירושלים" על ידי ד"ר פרץ בספטמבר 2000.

בנוסף לכתבי היד, מצויים בבולגריה ספרים וחוברות מודפסים בלאדינו בכתב רש"י. הבכורה כאן היא לספריה המרכזית של פלובדיב. במדור מיוחד, המוקדש לספרות יהודית בבולגרית ובשפות אחרות, יש למעלה ממאה וחמישים ספרים וחוברות בלאדינו מסוגים שונים: בלטריסטיקה, מחזות, פילוסופיה, ציונות ועוד. באותה ספריה מצוי אוסף העיתונים הגדול ביותר בבולגריה בעברית ובלאדינו, בהם כאלה שיצאו לאור בשלהי המאה ה-19.

לסיכום, בבולגריה, ממנה רוב היהודים עלו לארץ, מצוי כר נרחב לחוקרי הלאדינו.

ברצוני להוסיף כמה משפטים על מפעל שקורם עור וגידים לאחרונה ויש לי הכבוד והעונג לעמוד בראשו. לפני זמן מה נוסדה עמותה שהחליטה להנציח אישה שהלכה לעולמה מבלי להותיר יורשים ותרמה את רכושה לטובת טיפוח המורשת של יהודי בולגריה בארץ. אותה עמותה ע"ש רחל (רשקה) דניאלובה ז"ל, בין שאר פעולותיה החשובות, להקים ארכיון בו ירוכז כל חומר בכתב, צילומים, עיתונים, ספרים וכל כיוצא באלה הקשור ביהדות בולגריה בארץ ובעולם. האוסף מהווה מדור בארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי בירושלים, בדומה לחומר משאר התפוצות המצוי בו. מפליא שעד היום קהילה זו לא זכתה לכך, אך מוטב מאוחר מאשר לעולם לא. החל מחודש אוגוסט 2004, התחלתי במלאכת האיסוף מבודדים וממוסדות ועליי לציין בסיפוק שהיבול רב ובעל חשיבות – Gota a gota, se inche la bota (החבית מתמלאת טיפין-טיפין). בין הפריטים, שאחדים מהם כדאי לציין, יש להם זיקה לנושא שלשמו התאספנו הכתובים בלאדינו: כתבי יד של מחזות, יומנים (של שלמה ואברהם רוזאניס), תרגומים למחזותיו של שלום עליכם, מסמכים ותעודות למיניהן ועוד, בצד חומר רב בעברית ובבולגרית אביא בפניכם שיר מאוסף הקופלאס והרומנסות ששניים מבני משפחת אריה מסמוקוב אספו – רחמים אריה (1865-1916) ובנו יוסף אריה (1896-1963):

KANTIKA OYIDA DE YAFA DE HADJI AVRAM / 1876
Ouna notcé yo me armi por voestro vizindado .1
dechechmé la pouerta avierta, la candela amatada
Tou me keres yo te kero, tou madré non mos kere .2
.esta notché arogo al dio, en la kama se kedé
La mossika de kinzi anios el marido de otchenta .3
.ala djente les paressio, el papou kon la inyeta
Pichkadiko en la mar, me parissio kriatura .4
.dechamé me etcharé a nadar, ke me paressio kriatoura
A mi saray vos komsidi, non vos sahenyatech .5
.tengo seray kamaretas, ventanas para la guerta

התרגום: (תודתי לד"ר לגילה הדר ולמתילדה כהן סראנו).

שיר ששמע חג'י אברם בהיותו ביפו / 1876
1. לילה אחד השתרעתי לצדך
השארת לי את הדלת פתוחה והנר כבוי
2. את אוהבת אותי אני אוהב אותך, אמא שלך לא אוהבת אותנו
אני מתפלל לאל, שהיא תישאר במיטתה.
3. הנערה בת חמש עשרה, בעלה בן שמונים,
לאנשים נדמה, הנה הסב ונכדתו.
4. דגיג בים, נראית לי כילדה
התירי לי לשחות לצידך, הנראית כילדה.
5. אל ארמוני אזמינך, אל תרגזי
יש לי ארמון ובו חדרים רבים, חלונות פונים אל הגינה.

ומה באשר לכותרת בראשית דבריי? בדומה לפאטיו האנדלוסי המסתיר תוכו מעין זרים ושומר על צנעת בני הבית, כך כבוד תרבות הלאדינו ושפתה פנימה. ההלך הנקלע אל מכמניהם, משול לתינוק שנשבה, אך איננו מייחל לפדיון שבויים… והנה אני, הדל באלפי מנשה שמחתי בשבִיי ומאז תרבות נפלאה זו היא לחם חוקי ושדה מחקריי.

לא במקרה בחרו אלה שהגו את כינוס ייסוד הקתדרה ללאדינו בחודש זה. שהרי כשם האל שעליו החודש נקרא, יאנוס – ינואר, פני הלומדים יהיו אל עברה המפואר של אותה תרבות ומנגד, ישקיפו אל העתיד הצופן חידוש השפה וקימום מורשת הלאדינו – לא נותר לי אלא לאחל לתלמידים ולעושים במלאכה הצלחה בכול!

תודה לכם על ההקשבה.

ד"ר צבי קרן

אהבתם את המאמר?

שתפו ב-Facebook
שתפו ב-Twitter
שתפו ב-Linkedin
שתפו ב-Pinterest

כתיבת תגובה

HebrewEnglishBulgarian

שלחו לנו הודעה

הרשמה לכנס בנושא רדיפה ושיתוף פעולה, הצלה והישרדות
22-24.5.23

בית מורשת יהדות בולגריה ביפו, איחוד עולי בולגריה, עמותת סלוודור, אגודת הידידות ישראל בולגריה, ועידת התביעות  מגרמניה, וקרן הרצלינה, מתכבדים להציג כנס בינלאומי בינתחומי בשיתוף יד ושם, מרכז דאהן בבר אילן, וסינמטק תל אביב: רדיפה ושיתוף פעולה, הצלה והישרדות: נקודות מבט חדשות על בולגריה והשואה לאחר 80 שנה

יום ב, 22 במאי – כנס בינלאומי – יד ושם, ירושלים
יום ג, 23 במאי –   כנס בינלאומי – מרכז דאהן – בר אילן
יום ד, 24 במאי – מרתון סרטים דוקומנטריים – סינמטק תל אביב

כרטיסים לסרט בעלות 25 ש"ח באמצעות קוד הנחה בולגריה25:

1. בחרו את הסרט הרצוי בקישור המצורף מטה
2. לחצו על לרכישה
3. סמנו מקומות באולם
4. במסך בו מופיע מחיר הכרטיס לחצו על בחרו סוג כרטיס ובחרו באפשרות קוד הטבה/שובר
5. הזינו את הקוד בולגריה25 והמחיר יתעדכן בהתאם להטבה
6. בכל שאלה ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של סינמטק תל אביב 6876*

לחצו כאן לרכישת כרטיסים לסרטים באתר הסינמטק

09:30  ג׳אז בלקני – סרטו של ג׳קי קומפורטי – 76 דקות

ג׳אז בלקני מספר את סיפור החיים והמוזיקה של ניקו ניסימוב וחבריו היהודים מלהקת הג'אז הבולגרית "האופטימיסטים". הסרט מתאר את הצלחתם המטאורית כלהקה בסוף שנות ה- 30 בבולגריה. תחילתה של מלחמת העולם השנייה, כאשר בולגריה הצטרפה למדינות הציר, שינתה עבורם הכל. חוקים והגבלות על היהודים עצרו את ההופעות של הלהקה. כל חברי הלהקה היהודים גויסו למחנות לעבודת הכפייה כמו כל שאר הגברים היהודים, והקהילה כולה הייתה על סף הכחדה. ניקו נעצר על ידי הקומיסריון לענייני יהודים והועלה על משלוח שהיה מיועד למחנה המוות טרבלינקה. התערבותם של חבריו הבולגרים הצילה את חייו ברגע האחרון.

11:30 ספינת המעפילים סלבדור – סרטו של ניסים מוסק – 82 דקות

סיפורה הנשכח של ספינת המעפילים "סלבדור", שהפליגה מבולגריה לישראל ב1940- כשעל סיפונה 352 נוסעים, אך טבעה מול חופי טורקיה. מבין כל הנוסעים ששהו על הסיפון, רק 122 ניצלו. באמצעות חומרי ארכיון וראיונות עם ניצולים מגולל הבמאי, נסים מוסק, את סיפורה של האונייה "סלבדור" ואת סיפור ההעפלה של יהודי בולגריה, ומתעכב גם על האופן שבו התקבל האסון בקרב היישוב בארץ: התעלמות.

13:30 קרונות רכבת ריקים – פרופסור אדוארד גפני – 83 דקות

הסיפור המדהים של הישרדותם מזה של למעלה מ- 50,000 יהודים במלחמת העולם השנייה והרצח ההמוני של 11,393 יהודים מהשטחים ביוון ובמקדוניה שבשליטת בולגריה מזה. המזימה לרצוח את כל יהודי אירופה סומנה כ'סודית ביותר' אך הייתה פומבית. צילומי הרכבות הפכו את הפשע לגלוי. כשהעלילה נחשפה, קמו במחאה בולגרים משכבות רבות, מנהיגי כנסיות ומנהיגי פועלים, עורכי דין ורופאים. האם נסכן את חיינו כדי להציל מישהו? הבולגרים האמיצים האלה מעודדים אותנו לחשוב שאנחנו חייבים ויכולים לחולל שינוי.

15:30 האופטימיסטים – ג'קי קומפורטי – 81 דקות

סרט עטור פרסים על הנסיבות שהובילו להישרדותם החלקית של היהודים בממלכת בולגריה בתקופת השואה. "האופטימיסטים" (על שם להקת הג'אז שפעלה בבולגריה לפני המלחמה ואליה השתייכו חלק מהמרואיינים בסרט זה) הוא הסיפור הכמעט-לא-נודע אודות הישרדותם של יהודים בולגרים בידי נוצרים ומוסלמים. הסרט זכה בפרס השלום בפסטיבל הסרטים הבינלאומי בברלין. בפרס הראשון בקטגוריה של סרט תיעודי על "החוויה היהודית" בפסטיבל הסרטים הבינלאומי בירושלים, ובציון הסרט התיעודי הטוב ביותר בפסטיבל הסרטים "חלומות ותקוות" בארה"ב.

17:00 אירוע נעילת הכנס: חיבוקים בבולגרית והקרנת בכורה עולמית של הסרט 'מונומנט לאהבה'

להרשמה ורכישת כרטיסים לאירוע הנעילה החגיגי התקשרו לטלפון 054-453-4157 (יפה) 

מנחה: ג׳קי קומפורטי

ברכות:

ד"ר ג׳קי וידל, יו"ר עמותת בית מורשת יהודי בולגריה

השגריר דוד כהן, יו״ר עמותת סלבדור

יצחק ליפובצקי, יו"ר האגודה לשיתוף ואחווה בין ישראל לבולגריה

ה"מ רומיאנה בצ'ברובה, שגרירת בולגריה בישראלמנחם

 מנחם ז. רוזנזפט: הפגנת ה-24 למאי נגד גירוש היהודים וסמליותה

18:00 –  הקרנת בכורה עולמית של הסרט 'מונומנט לאהבה' של ג׳קי קומפורטי

מונומנט לאהבה מתארת מסע שעשה ג'קי קומפורטי עם אמו, איקה קומפורטי עובדיה, במשך למעלה מ-25 שנה לחקור, לתעד ולחשוף את הנרטיב של העם היהודי בתקופת השואה בבולגריה. ככל שהמסע המשותף התקדם, הסיפור האישי של איקה הלך ונחשף. היא חלקה זיכרונות ותובנות. כשהיא מצאה את יומנה מזמן המלחמה נחשפו גם ציפיותיה, מחשבותיה ורגשותיה, כנערה צעירה, מול עולם שמתמוטט למול עיניה ומתדרדר למלחמה. עזרה ותמיכה מחברים סייעו לה בזמנים הקשים והאכזריים להתמודד עם הסכנות והאתגרים ולשרוד. סיפור של איקה הוא מניפסט אנטי-מלחמתי שמתעמת עם טוטליטריות ושנאת אדם ומציב מונומנט לאהבה.

"אהבה היא הכוח הגדול ביותר בעולם. 

זה חזק יותר מהדת, זה חזק מהכל. 

אם אתה אוהב, אתה אתה עושה.

אם אתה לא אוהב, שום דבר לא יקרה. 

באהבה מגדלים ילדים, באהבה קשר נוצר בין שני אנשים. 

באהבה אנחנו הופכים להורים לילדים.

באהבה אנחנו הופכים למורים לסטודנטים. 

כאשר אתה אוהב משהו, אתה עובד כל החיים ונותן. 

אתה לא נותן? אין חיים, אין יופי. בלי אהבה,

שום דבר לא קורה. נקודה”

– איקה קומפורטי עובדיה

20:00 -19:45 – שאלות ותשובות

כרטיסים בקופת הסינמטק קודש למימון הכנס: *6876

יום 2

לחצו כאן להרשמה ליום השני באוניברסיטת בר-אילן (עלות כרטיס 30 ש"ח)

9:30-10:00 התכנסות וכיבוד קל

 

12:00 – 10:00 מושב פתיחה

יו"ר: ד"ר שמעון אוחיון, מנהל מרכז דהאן, אוניברסיטת בר-אילן

ברכות:

פרופ' שמואל רפאל, דיקן הפקולטה למדעי היהדות, אוניברסיטת בר-אילן

מר אינו יצחק, יו"ר איחוד עולי בולגריה

ה"מ רומיאנה בצ'ברובה, שגרירת בולגריה בישראל

11:00 – 10:30 מנחם ז. רוזנזפט, יועץ משפטי וסגן נשיא של הקונגרס היהודי העולמי, ניו יורק

השואה בבולגריה מזווית ראיה יהודית-גלובלית

11:00-12:00 שולחן עגול: התיעוד הקיים והבלתי-קיים לחקר תולדות יהודי בולגריה בשואה.

מה עוד נמצא בארכיונים? שאלות בלתי פתורות על בולגריה והשואה, ואתגרי המחקר בעתיד

יו"ר: משה מוסק

מוקדש לזכרו של עמנואל "אמקו" מרגוליס

בהשתתפות:

● ג'קי קומפורטי, בלומינגטון, אינדיאנה: דברי פתיחה

● אנגל צ'ורפצ׳ייב ארכיונאי, יד ושם

● וניה גזנקו, ארכיון המדינה של בולגריה, סופיה

● נדז׳ה ראגארו, Science Po, פריז (השתתפות באמצעות זום)

 

12:00-12:30 הפסקת קפה

 

12:30-14:15 מושב שני: זיכרון, הנצחה ומורשת

המושב מוקדש לכבודו של פרופ' רוברט ארנוב, אונ' אינדיאנה, בלומינגטון

יו"ר: ד"ר יוסף שרביט

● לאה כהן, חוקרת עצמאית, עיתונאית ודיפלומטית, נוינבורג

80 שנים לרדיפת היהודים ולהצלתם בממלכת בולגריה: מגמות חדשות ברוויזיוניזם של השואה

● מייקל בירנבאום, חוקר שואה, סופר ומתכנן מוזיאונים, לוס אנג'לס

על תפקידם החינוכי של מוזיאוני שואה ולקחי לימוד השואה.

● יצחק ליפובצקי, יו"ר האגודה לשיתוף ואחווה בין ישראל לבולגריה, תל אביב

האנדרטאות להנצחת הישרדות יהודי בולגריה בשואה, בסופיה ובתל אביב

● רני יגר, מכון הרטמן, ירושלים

״הגדת השואה״ כאמצעי להפנמת זיכרון השואה בקרב יהודי בולגריה

 

14:15-14:45 הפסקת קפה

 

16:00 – 14:45 מושב שלישי: יזמות, הצלה והישרדות

יו"ר: אורה שורצוולד, אוניברסיטת בר-אילן

● אורלי מירון, אוניברסיטת בר אילן

רשתות עסקיות יהודיות בבלקן: יזמות אתנית על-לאומית

● משה עובדיה, המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט

רבני בולגריה ופועלם להצלת היהודים בתקופת השואה

● ג׳קי קומפורטי, במאי קולנוע וחוקר תיעודי של יהודי בולגריה, בלומינגטון אינדיאנה

סרט תיעודי: ההפגנה נגד גירוש יהודי סופיה ב-24 במאי 1943

 

16:30- 16:00 הפסקת קפה

 

16:30-18:00 מושב רביעי: הביטוי האמנותי והתרבותי לגורל יהודי בולגריה בימי השואה

מוקדש לזכרה של המשוררת חוה פנחס-כהן ז"ל

יו"ר: ג'קי וידל, יו"ר בית מורשת יהודי בולגריה, יפו

● מרתה אלדג'ם בלומפילד, סופרת חוקרת ואמנית, מישיגן

קולות משוחזרים: רישומים על יהודי בולגריה בשואה

● אדוארד מקגלין גפני, לוס אנג'לס

אתגר השחזור ההיסטורי והשיפוט האתי

● רינה שעשוע-חסון, האגודה לשיתוף ואחווה ישראל-בולגריה, תל אביב

המשורר והמנהיג הציוני היהודי-בולגרי סימצ'ו איסקוב

● השחקן אלברט כהן, תל אביב

קריאה משירתו של איסקוב

יום 1

09:30 התכנסות

 

10:00-10:30 מושב פתיחה: ברכות

יו״ר: פרופ' דן מכמן, ראש המכון הבינלאומי לחקר השואה, יד ושם ואונ' בר-אילן

מר דני דיין, יו"ר הנהלת יד ושם

ד״ר ג׳קי וידל, יו"ר עמותת בית מורשת יהדות בולגריה ביפו

 

10:30-12:30 מושב ראשון: החקיקה האנטי-יהודית והשפעותיה על חיי היהודים בממלכת בולגריה

יו״ר: פרופ' דינה פורת

● ד״ר שלמה שאלתיאל, יד יערי, ישראל

הגלוי והסמוי במניעים של המתנגדים למדיניות האנטי-יהודית של ממשל המלך בוריס ה-3

● מוטי כנרי חוקר עצמאי, גבעתיים

גירוש האזרחים הזרים מבולגריה

● זדרבקה קרסטבה, אוניברסיטת קלימנט אוכרידסקי, סופיה

היבט החקיקה במדיניות האנטי-יהודית של ממלכת בולגריה (1941-1944)

● סטיבן סייג׳ – חוקר עצמאי, רוקוויל, מרילנד

מחנות העבודה והגטאות בבולגריה

 

12:30-13:15 הפסקת צהריים

 

13:15-15:00 מושב שני: "הפתרון הסופי של בעיית היהודים" בממלכת בולגריה המאוחדת

המושב מוקדש לזכרו של חלוץ המחקר על השואה בבולגריה, פרופסור פרדריק צ׳רי ז״ל

יו״ר: אנג'ל צ'ורפצ'ייב, יד ושם ואונ' חיפה

● רומן אברמוב – המרכז למחקר מתקדם, סופיה.

בולגריה והשואה – מסלול מפוצל

● וסיליס ריצאלוס, אוניברסיטת דמוקריטוס, תראקיה, סלוניקי:

רדיפת יהודי יוון באזור הכיבוש הבולגרי ביוון (1941-1943): המקרה של דראמה.

● סוזנה חזן, המוזיאון היהודי, אוגסבורג (השתתפות בזום)

אתגרי הכנת החלק על בולגריה בכרך 13 של סדרת התיעוד הגרמנית:

"הרדיפה והרצח של יהודי אירופה על ידי גרמניה הנאצית 1933-45".

 

15:00-15:30 הפסקת קפה

 

17:15 – 15:30 מושב שלישי: בולגריה והשואה: היסטוריה, זיכרון, ייצוג

יו״ר: משה מוסק, בית מורשת יהדות בולגריה

 דן מכמן, המכון הבינ"ל לחקר השואה, יד ושם ואונ' בר-אילן

חקר בולגריה והשואה: ההקשר הרחב

● נאדז' ראגארו – Science Po, פריז

תרומתם של המשפטים בבולגריה בתום מלחה"ע השנייה לתיעוד גורלם של היהודים (השתתפות זום)

● ג׳קי קומפורטי – חוקר ומתעד קולנועי, בלומינגטון, אינדיאנה

הנרטיב הגנוב של יהודי בולגריה והשואה

שולחן עגול בהנחיית יו"ר המושב:

נסיבות הישרדותם של יהודי בולגריה – פולמוסים מחקריים וזכרוניים

בהשתתפות: שלמה שאלתיאל, מוטי כנרי, ג'קי קומפורטי, דן מכמן, לאה כהן.

התנדבו

התנדבו לעבודה בבית המורשת.

זוהי הזדמנות לעזור לנו להנחיל את נכסי התרבות והזיכרון הקולקטיבי
של הקהילה היהודית בולגרית בארץ ובעולם.

אנו זקוקים לכישרונות מכל הסוגים.

תרמו לנו

אנחנו בעמותת בית מורשת יהדות בולגריה ביפו עושים מאמצים אדירים על מנת לשמר את נכסי התרבות, החומר והרוח של יהדות בולגריה.

נודה לכול תרומה שתוכלו לתרום בכדי לסייע לנו בשליחות זו.