fbpx
ספינת המעפילים סלבדור

מסעה הטרגי של ספינת המעפילים סלבדור

סיפורה של ספינה שהייתה מיזם של איש אחד, נגד כל הסיכויים וחרף האנטישמיות הגוברת – לעלות לישראל בכל דרך אפשרית. החלום ושברו

בין אפריל 1939 ליוני 1940 יצאו מנמלי בולגריה שש ספינות מעפילים, ועל סיפוניהן כ-2,500 מעפילים, מרביתם מבולגריה וחלקם מהונגריה. ההפלגות היו פרי יוזמתו של אדם פרטי – ד"ר ברוך קונפינו, רופא עיניים ועסקן ציוני מבולגריה – ללא שום סיוע מצד המוסדות בישראל. התנאים בספינותיו של ד"ר קונפינו היו קשים ביותר: התמרמרות רבה שררה בקרב העולים ששילמו במיטב כספם עבור הנסיעה, מפני שהדוחק בספינות היה רב, כמות האנשים שהועלו על כל ספינה עלתה בהרבה על קיבולתן, התנאים הסניטריים היו ירודים מאוד והמזון לא תמיד הספיק עד סוף המסע. בשל עובדות אלה הואשם ד"ר קונפינו (עוד לפני פרשת "סלבדור") בסיכון חיי העולים. ברם, חרף התנאים הקשים הללו הגיעו כל הספינות לישראל והעולים נקלטו ביישוב.
 
יחס הסוכנות להעפלה באמצעות יזמים פרטייםלמרות הישגי מפעל העלייה הפרטי של ד"ר קונפינו, הסתייגו ממנו המוסדות בארץ, מסיבות שונות, בהן התנגדות עקרונית להעפלה שלא באמצעות המוסד לעלייה ב', אלא באמצעות יזמים פרטיים שד"ר קונפינו היה בין הבולטים שבהם. ההעפלה על ידי יזמים פרטיים אורגנה ללא תיאום עם הסוכנות והמוסד לעלייה ב', ולעתים קרובות אילצה מוסדות אלה להתמודד עם מצבים בלתי צפויים ועובדות מוגמרות.
חשד כלפי היזמים הפרטיים, שהמניע העיקרי לפעולתם הוא עשיית רווחים קלים על חשבון העולים. גם התנאים הקשים ששררו בספינות, שגבלו בסיכון נפשות, גרמו למוסדות להסתייג מהיזמים.

בשנת 1940 טרם חדרה לארץ המודעות בעניין סכנת ההשמדה שריחפה על יהודי אירופה, והעלייה הבלתי חוקית לא נתפשה כעלייה להצלת נפשות. מסיבה זו העדיפה הסוכנות עלייה סלקטיבית, שעונה על "הצרכים הלאומיים", ומאחר שלא הייתה לסוכנות כל שליטה על בחירת העולים בעלייה הפרטית, היא התייחסה אליה בשלילה.


כאשר החלה המלחמה, העדיפה הסוכנות עלייה חוקית באמצעות רישיונות ממשלת המנדט (סרטיפיקטים) על פני עלייה ב', מאחר שהאמינה שבאמצעות דיפלומטיה שקטה תוכל להביא מספר רב יותר של עולים מאשר באמצעות עלייה ב'. נוסף על כך, הנהגת היישוב האמינה בצורך שבשיתוף פעולה עם הבריטים במלחמה מול האויב הנאצי המשותף, ועלייה בלתי חוקית בתקופה זו לא עלתה בקנה אחד עם שיתוף פעולה עם הבריטים. מסיבה זו, לאחר פעילות מוגברת בשנת 1939 ובתחילת 1940, דעכה העלייה באמצעות המוסד לעלייה ב', החל באביב 1940.
 
ביקוש העלייה מבולגריה גובר בשנת 1940

היחס המתנכר של הסוכנות כלפי צורכי העלייה מבולגריה יצר רגשות אכזבה ותסכול עמוקים בקרב ההנהגה הציונית של הקהילה. רגשות אלה גרמו להסתדרות הציונית המקומית ליטול יוזמה שבמסגרתה הוקם ועד לעלייה, שהחל בארגון העלייה מבולגריה. בשלהי 1939 מצא הוועד אונייה גדולה המתאימה ל-1,000 נפשות בתנאים סבירים. ברם, התוכנית נכשלה בגלל היעדר מימון לשכירת האונייה. הסוכנות סירבה לאשר שימוש בכספים שנאספו בבולגריה במסגרת "יום השקל". מנהיגי הקהילה צייתו ל"דין התנועה", והתוצאה הייתה שהוועד לא הצליח לממש את המטרה שלשמה הוקם.

באותה תקופה, שלהי 1940, גבר מאוד בבולגריה הלחץ לעלות לארץ ישראל, מכמה סיבות:
 
הרצון לעלות גבר מאוד עם פרוץ מלחמת העולם השנייה. בולגריה הצטרפה למדינות הציר והמלך בחר בממשלה פרו-נאצית שבה ראש הממשלה ושר הפנים היו אנטישמים מוצהרים. ממשלה זו חוקקה חוקי גזע בנוסח חוקי נירנברג והחלה לרדוף את היהודים.
 
חשוב מאוד לציין שבבולגריה הייתה תנועה ציונית חזקה מאוד ומושרשת, ומוסדות הקהילה נשלטו על ידי הציונים. במסגרת הפעילות הציונית התקיימו תנועות נוער ציוניות המושרשות היטב ברחוב היהודי. כאשר החלה רדיפת היהודים היה לקהילה פתרון ברור – לעלות בכל דרך אפשרית.


גורם נוסף שהגביר מאוד את הביקוש לעלייה היה קבוצה גדולה של מגורשים חסרי נתינות בולגרית, שהתקבצו בפקודת משטרת בולגריה בעיר הנמל ורנה. המשטרה חיפשה כל דרך אפשרית כדי "להיפטר" מיהודים אלה.
 
לעומת הביקוש הגובר לעלייה, הצטמצמו מאוד האפשרויות הפיזיות לעלות בשלהי 1940, מכמה סיבות:
דעיכת פעולת המוסד לעלייה ב' (ראה לעיל).
כשלון "הוועד לעלייה" (ראה לעיל).
מספר זעום של סרטיפיקטים לבולגריה שהוקצה על ידי המוסדות הלאומיים בארץ.
 
ההכנות להעפלה מבולגריהצירוף כל הגורמים האלה תרם ליצירת חלל שמולא על ידי יוזמה מקומית פרטית לארגון עלייה. בתקופה זו היה ד"ר קונפינו האדם היחיד בבולגריה שהיה בעל ניסיון מוכח בארגון עלייה. הוא נענה לאתגר בהקימו ועד ציבורי לעלייה, כהתרסה לוועד שהוקם על ידי הנהגת הקהילה שנכשל בפעולתו. בהיותם חסרי ניסיון כלשהו בארגון עלייה או במקצוע הימי, סמכו חברי הוועד על ד"ר קונפינו וראו בו את מנהיגם. הוועד הציבורי החל בארגון הפלגת ספינת מעפילים נוספת, אך הדבר לא היה קל: 
 
הקושי למצוא ספינה הי עצום, עקב תקנות חדשות שאסרו על בעלי ספינות בולגריות שכבר הפליגו לארץ להשכיר את ספינותיהם להפלגות נוספות. התקנות התקבלו בעקבות לחץ ואיומים של בריטניה על בולגריה, לא לאפשר יציאת מעפילים בספינות בולגריות מנמלי הים השחור. הלחץ הופעל באמצעות שגריר בריטניה בסופיה. (באופן מגוחך, הלחץ הבריטי לא מנע ממשטרת בולגריה ללחוץ בעת ובעונה אחת על היהודים המגורשים שבוורנה להפליג).
 
היעדר כל סיוע מצד המוסדות בארץ לד"ר קונפינו ומניעת כל סיוע ממנו. למעשה, המוסדות התעלמו ממנו, חרף העובדה ששמו ומפעלו היו ידועים היטב, גם לאנשי מחלקת העלייה של הסוכנות וגם לאנשי המוסד לעלייה ב'.
 
רכישת ספינה והכנתה להפלגה
בסופו של דבר, רכש הוועד ספינת מפרשים ישנה עשויה עץ באורך 20 מטר, ברוחב 5–6 מטרים ובמשקל 100 טון. הספינה, שנרכשה בכספי הנוסעים ששילמו בעד הנסיעה, שימשה בעבר להובלת פחם בין נמלי הים השחור, אך פעולתה הושבתה ובעליה שמח להיפטר ממנה מחמת גילה ומצבה הרעוע. למעשה, הייתה זאת גרוטאת עץ שסיימה את חייה על המים. שם הספינה – "צאר קרום", הוסב לשם הסמלי – "סלבדור" ("המושיע" בלאדינו, שפתם של יהודי בולגריה). כדי להתגבר על התקנה האוסרת על ספינות עם דגל בולגרי להשיט מעפילים, הוסב דגל הספינה לדגל אורוגוואי.


חוות הדעת המקצועיות שניתנו לפני האסון שפקד את הספינה (שעליו יסופר בהמשך), וגם העדויות בעקבותיו מצביעות על כך שהספינה הייתה בלתי כשירה לשיט. העץ שממנו הייתה בנויה היה במצב של ריקבון מתקדם, לא היה לה מנוע ואמצעי ההנעה היחידי שלה היו מפרשי הספינה. האפשרות לרכישת מנוע נשקלה על ידי הוועד הציבורי אך נדחתה עקב שתי סיבות: העלות הגבוהה והחשש שגוף הספינה לא יעמוד ברעידות המנוע. מה גם שהספינה חסרה ציוד בטיחות בסיסי ביותר. רשימת הציוד החסר הייתה ארוכה וכללה בין השאר אמצעי ניווט (מצפן) ומשדר רדיו-טלפון. בדיעבד, היעדר משדר הגדיל את ממדי האסון כי הספינה לא יכלה להזעיק עזרה באמצעות שידור אותות מצוקה. לא היו בספינה סירות הצלה ולא סופקו חגורות הצלה לכל הנוסעים. לפי עדויות הניצולים, החגורות שסופקו מולאו בעשב ים שתפח ומשקלן עלה במגע עם המים בשעת האסון. בדיעבד, חגורות ההצלה גרמו לטביעת חלק מהקורבנות.


מנהל נמל ורנה, בעל הסמכות החוקית בנמל, ערך בעצמו סקירה בספינה, ובעקבותיה קבע שאין היא ראויה לשימוש ועל כן אסר את הפלגתה. אך בסופו של דבר, הוא נכנע ללחץ שהופעל עליו על ידי המשטרה שרצתה להיפטר מהיהודים חסרי האזרחות הבולגרית שגורשו על ידי משטרת בולגריה.
השמועות על מצב הספינה הגיעו לאוזני הקונסיסטוריה – הנהלת קהילת יהודי בולגריה. בעקבות השמועות, הוזמנו נציגי הוועד הציבורי של ד"ר קונפינו למשרדיה בסופיה, לבירור העניין. הישיבה נערכה ב-29 באוקטובר 1940, חמישה שבועות לפני הפלגת "סלבדור". חברי ההנהלה מתחו ביקורת קשה על הוועד. הנציגים נשאלו מה בדעתם לעשות כדי להקטין את סיכון חיי הנוסעים ואף נתבקשו לבטל את הפלגת הספינה עקב מצבה. נציגי הוועד ציינו בתשובה שהם מודעים למצב הספינה, אך פועלים לכך שייערכו בה שיפוצים כדי להתאימה אף להפלגות נוספות. לפי כל העדויות, לא נערכו בספינה כל שיפוצים רציניים, מלבד דרגשי עץ שהותקנו בבטנה ועל סיפונה.
 
קיבולת הספינה ומספר הנוסעים בפועל
המארגנים הוזהרו שאין להעמיס על הספינה מעל 250 נוסעים. לפי שטח הדרגשים שנבנו הגיע הוועד למסקנה שמספר המקומות בספינה אמור להספיק ל-276 נוסעים. (גובה הדרגשים היה כ-60 ס"מ ורוחבו כ-1.1 מטרים, וכל דרגש הוקצב לשני נוסעים). לעומת מספר המקומות התיאורטי, הכילה רשימת הנוסעים שהוכנה על ידי הוועד 322 שמות. לפי עדויות שונות, מספר הנוסעים בפועל הגיע
ל-352 נפשות. מהפער בין מספר הנוסעים ברשימה למספר בפועל, נובע ש-30 נוסעים הועלו לספינה ברגע האחרון ממש והמארגנים אף לא הספיקו להוסיף את שמם לרשימת השמות. ההוכחה נמצאת ברשימת הקורבנות החקוקים על מצבת הקבר בהר הרצל: ברשימה מופיעים שמות שלא מופיעים ברשימת הנוסעים המקורית. לחץ המשטרה לדחיסת הספינה הבלתי כשירה מעבר לקצה גבול היכולת, הגביר את הסיכון בהפלגתה ובדיעבד אף העצים את ממדי האסון. עם זאת, אין מנוס מהמסקנה שהוועד הציבורי לא היה ער להשלכות החמורות של דחיסת הספינה, מאחר שלפי התכנון, עם הגעת הספינה לאי רודוס היה עליה להעמיס עוד 50 נוסעים נוספים מספינת המעפילים Pancho.
 
נוסעי "סלבדור"

בבית הקברות בהר הרצל בירושלים חקוקות על לוח אבן שליד קבר האחים והאנדרטה לזכר קורבנות "סלבדור", העובדות היבשות המסכמות את האסון במספרים: 352 מעפילים היו על הספינה, מתוכם 238 אבדו במצולות ו-114 ניצלו. מי היו נוסעים אלה?
 
אזרחותהרוב המכריע של נוסעי "סלבדור", כשני שלישים מתוכם, היו בעלי אזרחות בולגרית ואילו השליש הנותר היו בעלי אזרחות זרה או חסרי אזרחות. הרוב המכריע מבין האזרחים הזרים גורשו על ידי משטרת בולגריה בעקבות הצטרפות בולגריה למדינות הציר ולמדיניות של רדיפת היהודים שאומצה על ידי הממשלה הפרו-נאצית.
 
משפחות מול בודדיםכ-250 מהמעפילים ב"סלבדור" עלו במסגרת משפחתית שכללה קרוב ל-100 ילדים עד גיל 13. שאר העולים, כ-100 במספר, היו חלוצים בוגרי תנועות נוער ציוניות (השומר הצעיר, מכבי ובית"ר) שגילם הממוצע היה 16–29. צעירים אלה עלו כבודדים.
 
הפלגתה של "סלבדור" עד איסטנבול
הספינה יצאה לדרכה ב-3 בדצמבר 1940. לפי הסידורים שנקבעו על ידי הוועד הציבורי היה על גוררת לגרור אותה עד איסטנבול. בפועל היא נגררה עד 30 מיל מהכניסה לבוספורוס ומשם היה על הספינה להפליג בכוח מפרשיה בלבד. אולם, הספינה נתקעה במשך יומיים ללא תנועה בגלל היעדר רוח. בסופו של דבר נגררה "סלבדור" לאיסטנבול על ידי גוררת תורכית שעברה במקרה במקום.

 
"סלבדור" נגררה עד מבואות נמל איסטנבול שבו נשארה חמישה ימים. לפי הסידור שנקבע על ידי הוועד הציבורי לגבי המשך ההפלגה, הייתה גוררת תורכית אמורה לגרור אותה לכל אורך ים השיש ומיצר הדרדנלים, עד היציאה לים האגאי. משם, עם היציאה לים הפתוח, הייתה אמורה "סלבדור" להמשיך לשוט עד חופי הארץ (לאחר עגינה ברודוס להעלאת נוסעים נוספים) בכוח מפרשיה בלבד.


בפועל, הגוררת המובטחת לא הגיעה. במשך ימי שהיית "סלבדור" באיסטנבול לא הורשו הנוסעים לרדת לחוף. הקהילה המקומית דאגה להם במשך תקופה זו וסיפקה להם מים ומצרכי מזון שכפי הנראה לא היו בכמות מספקת. לאחר שהגוררת לא הגיעה, ב-11 בדצמבר נגררה "סלבדור" דרומה על ידי גוררת אחרת למרחק 2–3 מייל ממקום עגינתה ומחוץ לתעלת הבוספורוס ושם נעזבה לנפשה.
 
הסערה בים השיש ואסון הטביעה
בשעות הראשונות התקדמה "סלבדור" במפרשיה, ברוח נעימה וים רגוע. לאחר חצות השתנה מזג האוויר ופרצה סערת חורף עזה. לפי עדויות הניצולים, בתוך זמן קצר התפתחו גלים גבוהים מאוד ולא היה בכוחה של הספינה הרעועה לעמוד בסערה הקשה. "סלבדור" טבעה סמוך מאוד לחוף הצפוני של ים השיש, מול העיירה סיליברי.


לפי אחת העדויות, מסלול השיט עד לחופי הארץ שתוכנן עוד בבולגריה, עבר בסמוך לחופים לכל אורך הדרך. ייתכן שזו הסיבה שבעטיה נמצאה הספינה סמוך לחוף הצפוני בפרוץ הסערה. מאידך, ייתכן שבהכירו היטב את מצבה האמיתי של הספינה, ידע הקברניט שאין לה כל סיכוי לשרוד את הסערה. במצב זה, אולי סבר שאם ישוט קרוב לחוף יאפשר לפחות לחלק מהנוסעים להינצל על ידי שחייה לחוף, כשהספינה תתרסק. אך אלה שאלות שנותרו ללא תשובות.


הנהלת קהילת יהודי בולגריה ערכה חקירה פנימית בעקבות האסון. לפי דוח ועדת החקירה, בסביבות השעה 4 בבוקר 12 בדצמבר, ניסה הקברניט להפנות את חרטום הספינה לכיוון איסטנבול ומשלא עלה הדבר בידו, הטיל עוגן במרחק 100 מטר מהחוף. אולם, בסערה המשתוללת, בהגיע הספינה למרחק 100 מטר מהחוף, לא היה בכוח העוגן להגן עליה מגלי החוף האדירים. גחון הספינה נפרץ על ידי שרטון ומים החלו למלא במהירות את בטנה בעוד גלי החוף משלימים את המלאכה – גופה הרעוע התפרק לחלקים. שני תרניה נפלו ותוך נפילה מחצו למוות כמה מעפילים. אחר כך נפרד החרטום מהגוף ונפל למים ביחד עם מעפילים שעלו עליו בתקווה שיינצלו. לבסוף התפרקה הספינה ללוחות וקרשים בהם נאחזו חלק מהמעפילים בדרכם לחוף וכך ניצלו.


קשה לשחזר את רגעי האימה והפחד שאחזו במעפילים בדקות אלה. מיטיב לתאר זאת הניצול צבי סוזין, שמספר על אשר התרחש ברגעים האחרונים של "סלבדור", בספרו האוטוביוגרפי "מתוך בחירה".


כיצד ייתכן שבמרחק כה קטן מהחוף נספו כל כך הרבה קורבנות?

לפי עדויות הניצולים ישנם כמה הסברים לכך:
האנדרלמוסיה שהשתררה בבטן הספינה, וכן פתח העלייה היחיד והצר לסיפון, מנעו מכל המעפילים לעלות וחלקם טבע בתוך הספינה שהתמלאה במים במהירות.


לא היו בספינה חגורות הצלה ראויות לשימוש.


גלי חוף גבוהים ואלימים במיוחד הטביעו מעפילים רבים שניסו להגיע לחוף, בין שבשחייה ובין שעל ידי אחיזה בקרשים.


מסביב הייתה עלטה גמורה שהקשתה על זיהוי קו החוף.


קור מקפיא עצמות (השעה הייתה 4 בבוקר בחודש דצמבר) גרם לכך שחלק מהקורבנות קפאו למוות בים, או ממש על קו החוף.


בספינה שהו ילדים רכים ואנשים מבוגרים רבים שכוחם לא עמד להם.


דאגה לבני משפחה הפילה קורבנות בקרב מעפילים צעירים יחסית, שרגש האחריות גרם להם להישאר עד לרגע האחרון עם בני משפחתם.


תהליך התפרקות הסירה גבה אף הוא את קורבנותיו. 
 
פרולוגשאלה שאינה מרפה גם היום, 67 שנה לאחר האסון, היא כיצד אחד האסונות הכבדים ביותר שפקדו את תנועת ההעפלה שקע בתהום הנשייה והקורבנות נשכחו מלב? כיצד חיבר הקונצנזוס הישראלי שירים כגון: "אם הופלנו, לא נפלנו, על כל 'פאטריה' ו'סטרומה' פה נקומה…"?


מקומה של "סלבדור" נפקד מהשיר הפטריוטי והציבור בארץ לא ראה בכך דבר יוצא דופן, כי אסון "סלבדור" מעולם לא חלחל אל לב התודעה והזיכרון הלאומי הקולקטיבי.


אין מנוס מהשאלה: האם דם קורבנות "פאטריה", "סטרומה" ו"אגוז" אדום יותר מדם קורבנות "סלבדור"? אין הסבר אפשרי אחר מלבד העובדה שיחס האומה לאסונות שפקדו אותה בדרך לתקומה נקבע לפי הימצאות הקורבנות בלב הקונצנזוס הלאומי או מחוצה לו. ככל הנראה, לב הקונצנזוס בתקופה זו היה מפעל ההעפלה המאורגנת על ידי המוסד לעלייה ב'.


אין ספק שבארגון הפלגתה של "סלבדור" נעשו טעויות רבות המחייבות ביקורת נוקבת. יחד עם זאת, ההתנכרות והתעלמות הסוכנות ממפעל העלייה של ד"ר קונפינו, ואולי מוסר כליות בדיעבד, הם ככל הנראה הגורם המרכזי לקשר השתיקה סביב אסון "סלבדור".


בשנת 1964, 24 שנים לאחר האסון, הובאו עצמות 230 החללים לארץ ונקברו בטקס רב רושם בבית הקברות בהר הרצל, לצד גדולי האומה, חללי צה"ל וקורבנות אסונות אחרים שפקדו את עמנו בדרך לתקומה. הקורבנות קיבלו הכרה לאומית. העצמות נקברו, אך על הקברים לא הוקמה כל מצבה.

האדמה הצמיחה עשבי פרא עד שאי אפשר לזהות את הקברים, אלא על ידי גדר תיל שהקיפה את המקום. עצמות החלו לבצבץ מתוך האדמה. ביזוי החללים נמשך חמש שנים נוספות עד שהמוסדות התעשתו, הוויכוחים הכספיים נפתרו וסוף סוף הוקמה המצבה.


הדעת נותנת שסיפור "סלבדור" עדיין לא חלחל עמוק מספיק. עדיין יש לעשות למען העמקת הזיכרון ולמען הנצחה ראויה של הקורבנות והמורשת שהותירו אחריהם.


לפני כמה שנים הופק סרט תעודה באורך מלא על פרשת "סלבדור". הסרט צולם במקומות ההתרחשות המרכזיים – בבולגריה ובתורכיה, בהשתתפות חמישה מניצולי האונייה.

אהבתם את המאמר?

שתפו ב-Facebook
שתפו ב-Twitter
שתפו ב-Linkedin
שתפו ב-Pinterest

כתיבת תגובה

HebrewEnglishBulgarian

שלחו לנו הודעה

הרשמה לכנס בנושא רדיפה ושיתוף פעולה, הצלה והישרדות
22-24.5.23

בית מורשת יהדות בולגריה ביפו, איחוד עולי בולגריה, עמותת סלוודור, אגודת הידידות ישראל בולגריה, ועידת התביעות  מגרמניה, וקרן הרצלינה, מתכבדים להציג כנס בינלאומי בינתחומי בשיתוף יד ושם, מרכז דאהן בבר אילן, וסינמטק תל אביב: רדיפה ושיתוף פעולה, הצלה והישרדות: נקודות מבט חדשות על בולגריה והשואה לאחר 80 שנה

יום ב, 22 במאי – כנס בינלאומי – יד ושם, ירושלים
יום ג, 23 במאי –   כנס בינלאומי – מרכז דאהן – בר אילן
יום ד, 24 במאי – מרתון סרטים דוקומנטריים – סינמטק תל אביב

כרטיסים לסרט בעלות 25 ש"ח באמצעות קוד הנחה בולגריה25:

1. בחרו את הסרט הרצוי בקישור המצורף מטה
2. לחצו על לרכישה
3. סמנו מקומות באולם
4. במסך בו מופיע מחיר הכרטיס לחצו על בחרו סוג כרטיס ובחרו באפשרות קוד הטבה/שובר
5. הזינו את הקוד בולגריה25 והמחיר יתעדכן בהתאם להטבה
6. בכל שאלה ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של סינמטק תל אביב 6876*

לחצו כאן לרכישת כרטיסים לסרטים באתר הסינמטק

09:30  ג׳אז בלקני – סרטו של ג׳קי קומפורטי – 76 דקות

ג׳אז בלקני מספר את סיפור החיים והמוזיקה של ניקו ניסימוב וחבריו היהודים מלהקת הג'אז הבולגרית "האופטימיסטים". הסרט מתאר את הצלחתם המטאורית כלהקה בסוף שנות ה- 30 בבולגריה. תחילתה של מלחמת העולם השנייה, כאשר בולגריה הצטרפה למדינות הציר, שינתה עבורם הכל. חוקים והגבלות על היהודים עצרו את ההופעות של הלהקה. כל חברי הלהקה היהודים גויסו למחנות לעבודת הכפייה כמו כל שאר הגברים היהודים, והקהילה כולה הייתה על סף הכחדה. ניקו נעצר על ידי הקומיסריון לענייני יהודים והועלה על משלוח שהיה מיועד למחנה המוות טרבלינקה. התערבותם של חבריו הבולגרים הצילה את חייו ברגע האחרון.

11:30 ספינת המעפילים סלבדור – סרטו של ניסים מוסק – 82 דקות

סיפורה הנשכח של ספינת המעפילים "סלבדור", שהפליגה מבולגריה לישראל ב1940- כשעל סיפונה 352 נוסעים, אך טבעה מול חופי טורקיה. מבין כל הנוסעים ששהו על הסיפון, רק 122 ניצלו. באמצעות חומרי ארכיון וראיונות עם ניצולים מגולל הבמאי, נסים מוסק, את סיפורה של האונייה "סלבדור" ואת סיפור ההעפלה של יהודי בולגריה, ומתעכב גם על האופן שבו התקבל האסון בקרב היישוב בארץ: התעלמות.

13:30 קרונות רכבת ריקים – פרופסור אדוארד גפני – 83 דקות

הסיפור המדהים של הישרדותם מזה של למעלה מ- 50,000 יהודים במלחמת העולם השנייה והרצח ההמוני של 11,393 יהודים מהשטחים ביוון ובמקדוניה שבשליטת בולגריה מזה. המזימה לרצוח את כל יהודי אירופה סומנה כ'סודית ביותר' אך הייתה פומבית. צילומי הרכבות הפכו את הפשע לגלוי. כשהעלילה נחשפה, קמו במחאה בולגרים משכבות רבות, מנהיגי כנסיות ומנהיגי פועלים, עורכי דין ורופאים. האם נסכן את חיינו כדי להציל מישהו? הבולגרים האמיצים האלה מעודדים אותנו לחשוב שאנחנו חייבים ויכולים לחולל שינוי.

15:30 האופטימיסטים – ג'קי קומפורטי – 81 דקות

סרט עטור פרסים על הנסיבות שהובילו להישרדותם החלקית של היהודים בממלכת בולגריה בתקופת השואה. "האופטימיסטים" (על שם להקת הג'אז שפעלה בבולגריה לפני המלחמה ואליה השתייכו חלק מהמרואיינים בסרט זה) הוא הסיפור הכמעט-לא-נודע אודות הישרדותם של יהודים בולגרים בידי נוצרים ומוסלמים. הסרט זכה בפרס השלום בפסטיבל הסרטים הבינלאומי בברלין. בפרס הראשון בקטגוריה של סרט תיעודי על "החוויה היהודית" בפסטיבל הסרטים הבינלאומי בירושלים, ובציון הסרט התיעודי הטוב ביותר בפסטיבל הסרטים "חלומות ותקוות" בארה"ב.

17:00 אירוע נעילת הכנס: חיבוקים בבולגרית והקרנת בכורה עולמית של הסרט 'מונומנט לאהבה'

להרשמה ורכישת כרטיסים לאירוע הנעילה החגיגי התקשרו לטלפון 054-453-4157 (יפה) 

מנחה: ג׳קי קומפורטי

ברכות:

ד"ר ג׳קי וידל, יו"ר עמותת בית מורשת יהודי בולגריה

השגריר דוד כהן, יו״ר עמותת סלבדור

יצחק ליפובצקי, יו"ר האגודה לשיתוף ואחווה בין ישראל לבולגריה

ה"מ רומיאנה בצ'ברובה, שגרירת בולגריה בישראלמנחם

 מנחם ז. רוזנזפט: הפגנת ה-24 למאי נגד גירוש היהודים וסמליותה

18:00 –  הקרנת בכורה עולמית של הסרט 'מונומנט לאהבה' של ג׳קי קומפורטי

מונומנט לאהבה מתארת מסע שעשה ג'קי קומפורטי עם אמו, איקה קומפורטי עובדיה, במשך למעלה מ-25 שנה לחקור, לתעד ולחשוף את הנרטיב של העם היהודי בתקופת השואה בבולגריה. ככל שהמסע המשותף התקדם, הסיפור האישי של איקה הלך ונחשף. היא חלקה זיכרונות ותובנות. כשהיא מצאה את יומנה מזמן המלחמה נחשפו גם ציפיותיה, מחשבותיה ורגשותיה, כנערה צעירה, מול עולם שמתמוטט למול עיניה ומתדרדר למלחמה. עזרה ותמיכה מחברים סייעו לה בזמנים הקשים והאכזריים להתמודד עם הסכנות והאתגרים ולשרוד. סיפור של איקה הוא מניפסט אנטי-מלחמתי שמתעמת עם טוטליטריות ושנאת אדם ומציב מונומנט לאהבה.

"אהבה היא הכוח הגדול ביותר בעולם. 

זה חזק יותר מהדת, זה חזק מהכל. 

אם אתה אוהב, אתה אתה עושה.

אם אתה לא אוהב, שום דבר לא יקרה. 

באהבה מגדלים ילדים, באהבה קשר נוצר בין שני אנשים. 

באהבה אנחנו הופכים להורים לילדים.

באהבה אנחנו הופכים למורים לסטודנטים. 

כאשר אתה אוהב משהו, אתה עובד כל החיים ונותן. 

אתה לא נותן? אין חיים, אין יופי. בלי אהבה,

שום דבר לא קורה. נקודה”

– איקה קומפורטי עובדיה

20:00 -19:45 – שאלות ותשובות

כרטיסים בקופת הסינמטק קודש למימון הכנס: *6876

יום 2

לחצו כאן להרשמה ליום השני באוניברסיטת בר-אילן (עלות כרטיס 30 ש"ח)

9:30-10:00 התכנסות וכיבוד קל

 

12:00 – 10:00 מושב פתיחה

יו"ר: ד"ר שמעון אוחיון, מנהל מרכז דהאן, אוניברסיטת בר-אילן

ברכות:

פרופ' שמואל רפאל, דיקן הפקולטה למדעי היהדות, אוניברסיטת בר-אילן

מר אינו יצחק, יו"ר איחוד עולי בולגריה

ה"מ רומיאנה בצ'ברובה, שגרירת בולגריה בישראל

11:00 – 10:30 מנחם ז. רוזנזפט, יועץ משפטי וסגן נשיא של הקונגרס היהודי העולמי, ניו יורק

השואה בבולגריה מזווית ראיה יהודית-גלובלית

11:00-12:00 שולחן עגול: התיעוד הקיים והבלתי-קיים לחקר תולדות יהודי בולגריה בשואה.

מה עוד נמצא בארכיונים? שאלות בלתי פתורות על בולגריה והשואה, ואתגרי המחקר בעתיד

יו"ר: משה מוסק

מוקדש לזכרו של עמנואל "אמקו" מרגוליס

בהשתתפות:

● ג'קי קומפורטי, בלומינגטון, אינדיאנה: דברי פתיחה

● אנגל צ'ורפצ׳ייב ארכיונאי, יד ושם

● וניה גזנקו, ארכיון המדינה של בולגריה, סופיה

● נדז׳ה ראגארו, Science Po, פריז (השתתפות באמצעות זום)

 

12:00-12:30 הפסקת קפה

 

12:30-14:15 מושב שני: זיכרון, הנצחה ומורשת

המושב מוקדש לכבודו של פרופ' רוברט ארנוב, אונ' אינדיאנה, בלומינגטון

יו"ר: ד"ר יוסף שרביט

● לאה כהן, חוקרת עצמאית, עיתונאית ודיפלומטית, נוינבורג

80 שנים לרדיפת היהודים ולהצלתם בממלכת בולגריה: מגמות חדשות ברוויזיוניזם של השואה

● מייקל בירנבאום, חוקר שואה, סופר ומתכנן מוזיאונים, לוס אנג'לס

על תפקידם החינוכי של מוזיאוני שואה ולקחי לימוד השואה.

● יצחק ליפובצקי, יו"ר האגודה לשיתוף ואחווה בין ישראל לבולגריה, תל אביב

האנדרטאות להנצחת הישרדות יהודי בולגריה בשואה, בסופיה ובתל אביב

● רני יגר, מכון הרטמן, ירושלים

״הגדת השואה״ כאמצעי להפנמת זיכרון השואה בקרב יהודי בולגריה

 

14:15-14:45 הפסקת קפה

 

16:00 – 14:45 מושב שלישי: יזמות, הצלה והישרדות

יו"ר: אורה שורצוולד, אוניברסיטת בר-אילן

● אורלי מירון, אוניברסיטת בר אילן

רשתות עסקיות יהודיות בבלקן: יזמות אתנית על-לאומית

● משה עובדיה, המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט

רבני בולגריה ופועלם להצלת היהודים בתקופת השואה

● ג׳קי קומפורטי, במאי קולנוע וחוקר תיעודי של יהודי בולגריה, בלומינגטון אינדיאנה

סרט תיעודי: ההפגנה נגד גירוש יהודי סופיה ב-24 במאי 1943

 

16:30- 16:00 הפסקת קפה

 

16:30-18:00 מושב רביעי: הביטוי האמנותי והתרבותי לגורל יהודי בולגריה בימי השואה

מוקדש לזכרה של המשוררת חוה פנחס-כהן ז"ל

יו"ר: ג'קי וידל, יו"ר בית מורשת יהודי בולגריה, יפו

● מרתה אלדג'ם בלומפילד, סופרת חוקרת ואמנית, מישיגן

קולות משוחזרים: רישומים על יהודי בולגריה בשואה

● אדוארד מקגלין גפני, לוס אנג'לס

אתגר השחזור ההיסטורי והשיפוט האתי

● רינה שעשוע-חסון, האגודה לשיתוף ואחווה ישראל-בולגריה, תל אביב

המשורר והמנהיג הציוני היהודי-בולגרי סימצ'ו איסקוב

● השחקן אלברט כהן, תל אביב

קריאה משירתו של איסקוב

יום 1

09:30 התכנסות

 

10:00-10:30 מושב פתיחה: ברכות

יו״ר: פרופ' דן מכמן, ראש המכון הבינלאומי לחקר השואה, יד ושם ואונ' בר-אילן

מר דני דיין, יו"ר הנהלת יד ושם

ד״ר ג׳קי וידל, יו"ר עמותת בית מורשת יהדות בולגריה ביפו

 

10:30-12:30 מושב ראשון: החקיקה האנטי-יהודית והשפעותיה על חיי היהודים בממלכת בולגריה

יו״ר: פרופ' דינה פורת

● ד״ר שלמה שאלתיאל, יד יערי, ישראל

הגלוי והסמוי במניעים של המתנגדים למדיניות האנטי-יהודית של ממשל המלך בוריס ה-3

● מוטי כנרי חוקר עצמאי, גבעתיים

גירוש האזרחים הזרים מבולגריה

● זדרבקה קרסטבה, אוניברסיטת קלימנט אוכרידסקי, סופיה

היבט החקיקה במדיניות האנטי-יהודית של ממלכת בולגריה (1941-1944)

● סטיבן סייג׳ – חוקר עצמאי, רוקוויל, מרילנד

מחנות העבודה והגטאות בבולגריה

 

12:30-13:15 הפסקת צהריים

 

13:15-15:00 מושב שני: "הפתרון הסופי של בעיית היהודים" בממלכת בולגריה המאוחדת

המושב מוקדש לזכרו של חלוץ המחקר על השואה בבולגריה, פרופסור פרדריק צ׳רי ז״ל

יו״ר: אנג'ל צ'ורפצ'ייב, יד ושם ואונ' חיפה

● רומן אברמוב – המרכז למחקר מתקדם, סופיה.

בולגריה והשואה – מסלול מפוצל

● וסיליס ריצאלוס, אוניברסיטת דמוקריטוס, תראקיה, סלוניקי:

רדיפת יהודי יוון באזור הכיבוש הבולגרי ביוון (1941-1943): המקרה של דראמה.

● סוזנה חזן, המוזיאון היהודי, אוגסבורג (השתתפות בזום)

אתגרי הכנת החלק על בולגריה בכרך 13 של סדרת התיעוד הגרמנית:

"הרדיפה והרצח של יהודי אירופה על ידי גרמניה הנאצית 1933-45".

 

15:00-15:30 הפסקת קפה

 

17:15 – 15:30 מושב שלישי: בולגריה והשואה: היסטוריה, זיכרון, ייצוג

יו״ר: משה מוסק, בית מורשת יהדות בולגריה

 דן מכמן, המכון הבינ"ל לחקר השואה, יד ושם ואונ' בר-אילן

חקר בולגריה והשואה: ההקשר הרחב

● נאדז' ראגארו – Science Po, פריז

תרומתם של המשפטים בבולגריה בתום מלחה"ע השנייה לתיעוד גורלם של היהודים (השתתפות זום)

● ג׳קי קומפורטי – חוקר ומתעד קולנועי, בלומינגטון, אינדיאנה

הנרטיב הגנוב של יהודי בולגריה והשואה

שולחן עגול בהנחיית יו"ר המושב:

נסיבות הישרדותם של יהודי בולגריה – פולמוסים מחקריים וזכרוניים

בהשתתפות: שלמה שאלתיאל, מוטי כנרי, ג'קי קומפורטי, דן מכמן, לאה כהן.

התנדבו

התנדבו לעבודה בבית המורשת.

זוהי הזדמנות לעזור לנו להנחיל את נכסי התרבות והזיכרון הקולקטיבי
של הקהילה היהודית בולגרית בארץ ובעולם.

אנו זקוקים לכישרונות מכל הסוגים.

תרמו לנו

אנחנו בעמותת בית מורשת יהדות בולגריה ביפו עושים מאמצים אדירים על מנת לשמר את נכסי התרבות, החומר והרוח של יהדות בולגריה.

נודה לכול תרומה שתוכלו לתרום בכדי לסייע לנו בשליחות זו.