fbpx
דימיטר פשב
דימיטר פשב | צילום: מתוך ויקיפדיה

דימיטר פשב – חסיד אומות העולם, גיבור בולגרי נשכח

בלילה שבין התשעה לעשרה במרץ 1943, הגיעו חוליות של שוטרים וחיילים בולגרים לבתיהם של ראשי הקהילות היהודיות, האליטה הציבורית והכלכלית, במספר ערים בבולגריה והודיעו להם להיות מוכנים לגירוש מיידי, יחד עם בני משפחותיהם. לפנות בוקר, הוצאו המגורשים מבתיהם ורוכזו במוסדות הקהילה.

גירוש מנהיגי הקהילות ומשפחותיהם באה למרבית יהודי בולגריה בהפתעה מוחלטת. איש מהמגורשים לא ידע מראש על מועד הגירוש ועל יעדו. היה זה השלב הראשון בביצוע התוכנית השטנית להשמדת יהודי בולגריה, אותה הכינו פקידי הנציבות לענייני יהודים יחד עם שליחיו של אדולף אייכמן, שהגיעו מברלין. תוכנית ההשמדה כללה גם את קהילות תרקיה ומקדוניה בשלמותן.

תרקיה ומקדוניה נכבשו על ידי הצבא הגרמני באביב 1941 מיוון ומיוגוסלביה, וסופחו מייד לבולגריה. שנתיים לאחר הכיבוש, בראשית מרץ 1943, כשיהודי בולגריה רוכזו לקראת גרושם, התדפקו חיילים ושוטרים בולגרים על דלתותיהם של כארבעת אלפים יהודי תרקיה וכשמונת אלפים יהודי מקדוניה, והורו גם להם להיות מוכנים תוך זמן קצר לגירוש. יהודי תרקיה הוסעו באכזריות ובתנאים בלתי אנושיים עד חופי נהר הדנובה ומשם הובלו על גבי ספינות רעועות, אל מותם בטרבלינקה. יהודי מקדוניה שולחו, צפופים ודחוקים בקרונות משא, ללא מנות מזון ומים מספיקות למחיה, אל אותו יעד בפולין. כמעט איש מהם לא חזר.

גורל דומה יועד לארבעים ושמונה אלף יהודי בולגריה. אולם כאן השתבש משהו בתוכנית ההשמדה הגרמנית-בולגרית. המשלוח הראשון של יהודי בולגריה שהיה כבר בדרכו למחנות המוות לא הגיע בסופו של דבר, ליעדו. כבר למחרת ליל הגירוש הגיעו הודעות ביטול מסופיה, שהורו לשחרר את העצורים ולשלחם חזרה לבתיהם. קהילת יהודי בולגריה היא האחת והיחידה מכלל קהילות ישראל באירופה, במדינות שנשלטו על ידי גרמניה הנאצית, שלא נשלחה להשמדה.  

האם נס הצלתם של יהודי בולגריה היה רק יד המקרה? איך קרה שמכונת ההשמדה הגרמנית, המנוסה והמשומנת היטב, קרסה דווקא בבולגריה, גרורה חלשה ונידחת של ממלכת הרשע הנאצית? מי פעל למען ההצלה? וכיצד פעולה זו, הביאה לתוצאה כה מהירה ומוצלחת?

גורמים רבים ושונים תרמו על פי דרכם, ליצירת הרקע החברתי והפוליטי להצלת יהודי בולגריה:

הציבור הבולגרי בכללותו לא היה שותף למדיניות האנטישמית של הממשלה ולא הצטרף בהמוניו לפעולות האיבה נגד היהודים;

אישי ציבור, פוליטיקאים ואנשי רוח בולגרים יצאו חוצץ נגד החקיקה האנטישמית ונגד יחסה של הממשלה ליהודים;

חוגים ליברלים, דמוקרטים, סוציאליסטים וקומוניסטים, מחו ופעלו בתוקף נגד גזלת הרכוש היהודי והפגיעה בכבודם ובזכויותיהם;

ובאופן מפתיע גם הכנסייה הבולגרית, על בכירי הגמוניה, יצאה חוצץ בראש כל המתנגדים לרדיפת היהודים, להשפלתם ולגרושם מבולגריה.

כל אלה פעלו על פי דרכם להקל על סבלם של היהודים, אך לא הצליחו לשנות את המדיניות נגדם, למתן את הגזירות ולמנוע את הגירוש. רק אדם אחד, דימיטר פשב, סגן יו"ר הפרלמנט הבולגרי פעל בצורה מהירה ונחרצת להצלת יהודי בולגריה והצליח לעשות את הבלתי אפשרי ואת הבלתי יאומן – למנוע את גירושם למחנות ההשמדה. פשב יזם וניווט באומץ לב, בהעזה ובהצלחה מדהימה, יחד עם מספר מועט של תומכים את המבצע שהביא לסיכול המזימה, שעות ספורות לפני יציאת קרונות המוות לפולין.

מי היה דימיטר פשב ומה הביא אותו למעשה כה נועז, בהתייצבו ברגע האמת בראש המחנה נגד ממשלת בולגריה הפשיסטית, הנכנעת ללחץ הבא מברלין, לחיסול יהודי בולגריה? מעשה שעלה לו בפיטוריו המיידיים מתפקיד יו"ר הפרלמנט ונידויו האישי והפוליטי. עד כמה חבים לו אנו, אזרחי ישראל ויהודי העולם, חוב מוסרי, על שהציל קהילה יהודית שלמה מהשמדה, שילם על כך מחיר אישי כבד אך לא זכה, לא בבולגריה ולא בישראל לתהילה ולהוקרה הראויים לפעלו.

השאלה ההיסטורית המתבקשת היא מדוע יצא פשב, פוליטיקאי מנוסה ושקול במארס 1943, למאבק נועז והרואי חסר כל סיכוי? ומתי חל המהפך ביחסו למצבם של יהודי בולגריה? לאחר שבשנות המלחמה הוא לא גילה בפומבי כל אהדה לגורלם. תשובות לשאלות אלו יכולות להבהיר גם את פשר הצלתם של יהודי בולגריה.

של הממשלה חל כבר בחורף 1940, למרות שהוא לא הגיע מיד לביטוי מעשי. השינוי חל אצלו כנראה, כאשר התקיים בפרלמנט הדיון הסוער על החוק להגנת האומה, וכאשר הושמעו בפומבי מחאות חריפות נגד החוק והוגשו לו באופן אישי ולחברי הפרלמנט, עשרות עצומות של מנהיגים דמוקרטים וליברלים, של גדולי

מצוקותיהם האזרחיות והכלכליות של יהודי בולגריה החלו למעשה עוד לפני פרוץ המלחמה,הן הלכו וגברו לאחר חקיקת "החוק להגנת האומה", בשלהי שנת 1940, והגיעו לשיאן בסתיו 1942, עם הקמת הנציבות לענייני יהודים היה אז פשב יו"ר מושב הפרלמנט שבו הועלתה הצעת החוק לקריאה ראשונה. פשב ניהל את הדיון בחוק ובסיומו גם הצביע עבורו, בלי להראות כל סימן שהוא מתנגד לו. קשה ליחס את התנגדותו, ביולי 1942 לחוק שהעביר את הסמכות לקביעת המדיניות כלפי היהודים, מהפרלמנט לקבינט, שינוי שהחמיר מאד את מצבם, כצעד שנועד להגן עליהם. ניתן ליחס את התנגדותו לחוק ההסמכה כמאבקו של פרלמנטריסט, סגן יו"ר הפרלמנט, המנסה להגן על מעמד בית המחוקקים וסמכויותיו.

ובכל זאת, יתכן שהמהפך אצל פשב נגד המדיניות האנטישמית הסופרים והמשוררים בבולגריה, של אנשי רוח, דת ומוסר, של ארגונים מקצועיים יוקרתיים כמו אגודות הרופאים ועורכי הדין ושל סתם, עמך. בתקופה זו נוכח לבטח פשב, בעוצמתה של רוח החופש, המוסר, הסובלנות והאחווה הבולגרית כלפי חבריהם, שכניהם ועמיתיהם היהודים. ומי כמו פשב שכל התכונות והמעלות האלה התקיימו אצלו באופן עמוק ויסודי יכול היה לעמוד מנגד ולא להיות חשוף ומשופע מעוצמתן. יתכן מאד, שאילו פשב לא היה ממלא את התפקיד הממלכתי שמילא באותו זמן, היה מצטרף בעצמו, לחזית הציבורית נגד החוק ונגד רדיפות היהודים ואולי אף מתייצב בראשה. מאחר שעוד משחר ילדותו ולאורך כל מהלך חייו היו היהודים וגורלם, שזורים בחייו וקרובים מאד ללבו.

המהפך חל עם כך, אצלו כנראה בסוף שנת 1940, אבל הגיע לידי ביטוי מעשי רק כאשר נודע לו שיהודי קיוסטנדיל, עיר מגוריו ואזור הבחירות שלו מיועדים להיות מגורשים מחוץ לגבולות המדינה, לגורל שבישר לו רעות. לאחר שנודע לו על כך, הוא פעל תחילה בזהירות רבה, כמי שאינו תופס מיד את גודל האירוע ההיסטורי שנטל על עצמו ואת היקף השלכותיו לגבי הצלת כל יהודי בולגריה. בשלב ראשון הוא הבין מהפנייה האישית עליו, שהוא נדרש להציל משפחה אחת, את משפחת ברוך שהייתה מיודדת וקרובה מאד למשפחת פשב. בשלב שני הוא תפס שמדובר בהצלת 1100 יהודי קיוסטנדיל. רק אחר כך הסתבר לו שמדובר ב8000 איש: האליטה הכלכלית, הציבורית והאינטלקטואלית של יהודי בולגריה. רק אז הוא החל לפעול בנחרצות רבה להצלתה. אבל כשנוכח לדעת שמדובר בגרוש כל יהודי בולגריה, הוא הכין את העצומה נגד הגרוש והחתים עליה 42 מעמיתיו בפרלמנט.

התפתחות דרכו האישית של פשב בהצלת יהודי בולגריה, ממחישה את המניעים הרחבים והעמוקים יותר, שיצרו את הרקע ההיסטורי להצלה. הגורם העיקרי שהשפיע כנראה על פשב לצאת לפעולה, היו אותם מאות בולגרים, באליטות ובקרב העם הפשוט שיצאו נגד המדיניות האנטישמית של הממשלה ונגד רדיפת היהודים ואותם האלפים, שלא הרימו אמנם את קולם נגד כל אלה, אבל המשיכו לקיים עם שכניהם היהודים יחסי שכנות טובה והמשיכו לשמור על קשריהם החבריים, המקצועיים והעסקיים עם מכריהם, ועמיתיהם היהודים. יחסים שרבים מאד לא נותקו בשעתם הקשה של יהודי בולגריה אלא להפך, הוכיחו את עצמם, בצורה מפתיעה, כאמינים וכאיתנים יותר, מאשר שערו תחילה. כל אלה הם לדעתי הבסיס והסיבה להצלחת פעולתו של פשב.  

אסור לשכוח שפשב היה באותה תקופה קודם כל איש פוליטי. וכפוליטיקאי זהיר ורציני, הוא היה צריך להיות משוכנע, לפני שהתחיל בפעולתו האמיצה והמסוכנת למעמדו ולעתידו הפוליטי, שהמידע שבידו הוא נכון. ולכן הוא בדק היטב, בראש ובראשונה את מהימנות המידע. ובאשר לצדק ולמוסר שבפעולתו, לא היה לא צל ספק שהוא הולך בדרכו, בדרך הנכונה. אבל חשוב מכל היה שהמאבק שיזם, לא יהיה פעולת סרק כושלת שלא תביא בסופו של דבר להישג כל שהוא ורק תגרום לו לנזק אישי. מתאים לפשב לא לפעול בחפזה ובחוסר אחריות ולשקול בכובד ראש את מעשיו ואת השלכותיהם. ואם הוא פתח בפעולה, כמעט לבדו יום לפני בצוע גזר הדין על יהודי בולגריה, הוא היה משוכנע באותה עת שיוכל להפיח מחדש ובעוצמה גדולה יותר את רוח הסובלנות, המוסר והצדק שנשבה בבולגריה בתקופת הדיונים בפרלמנט, על החוק להגנת האומה, ויצליח לגייס לנושא, הרבה יותר קריטי ויותר דרמטי, את חבריו בפרלמנט ואת הציבור הבולגרי בכללותו.

על הצלחתו של פשב לדחות, ובדיעבד לבטל את גזרת הגרוש, שמענו כאן רבות אף שיש לגבי שאלה זו עוד מה להיאמר ואותם דברים אמורים לגבי כישלונו להעביר בפרלמנט החלטה גורפת נגד רדיפת היהודים וגרושם מבולגריה, שהביאה בסופו של דבר למפלתו הפוליטית והאישית. אך מה שחשוב ביותר להדגיש, היא את העובדה שפשב לא פעל בחלל ריק. קשה מאד לשער שפוליטיקאי בתפקידו ובמעמדו של פשב יכול היה ברומניה, בהונגריה או באיטליה, מדינות שלא נכבשו על ידי גרמניה הנאצית והיו במעמד דומה לזה של בולגריה, לקום ולעשות את מעשהו של פשב. חשוב מכך היה גם להצליח. פשב הצליח בבולגריה, כפועל יוצא מהיסטוריה רבת השנים של יחסים בין יהודים לבולגרים, ולפיכך הסיבות להצלחת ההצלה עמוקות וארוכות טווח, וכאמור לא כאן המקום והזמן לפרטם. אך ביסוד כל האירועים חייב לעמוד אדם, ובנוסף לכל הסיבות ההיסטוריות והסוציולוגיות התמזל מזלם של יהודי בולגריה ובשעה הקשה והרת הגורל הגדולה ביותר בתולדותיהם, קם להם אדם ישר, אמיץ ונחוש בהחלטתו, לפעול בנחרצות להצלתם. אדם זה היה דימיטר פשב

אהבתם את המאמר?

שתפו ב-Facebook
שתפו ב-Twitter
שתפו ב-Linkedin
שתפו ב-Pinterest

כתיבת תגובה

HebrewEnglishBulgarian

שלחו לנו הודעה

הרשמה לכנס בנושא רדיפה ושיתוף פעולה, הצלה והישרדות
22-24.5.23

בית מורשת יהדות בולגריה ביפו, איחוד עולי בולגריה, עמותת סלוודור, אגודת הידידות ישראל בולגריה, ועידת התביעות  מגרמניה, וקרן הרצלינה, מתכבדים להציג כנס בינלאומי בינתחומי בשיתוף יד ושם, מרכז דאהן בבר אילן, וסינמטק תל אביב: רדיפה ושיתוף פעולה, הצלה והישרדות: נקודות מבט חדשות על בולגריה והשואה לאחר 80 שנה

יום ב, 22 במאי – כנס בינלאומי – יד ושם, ירושלים
יום ג, 23 במאי –   כנס בינלאומי – מרכז דאהן – בר אילן
יום ד, 24 במאי – מרתון סרטים דוקומנטריים – סינמטק תל אביב

כרטיסים לסרט בעלות 25 ש"ח באמצעות קוד הנחה בולגריה25:

1. בחרו את הסרט הרצוי בקישור המצורף מטה
2. לחצו על לרכישה
3. סמנו מקומות באולם
4. במסך בו מופיע מחיר הכרטיס לחצו על בחרו סוג כרטיס ובחרו באפשרות קוד הטבה/שובר
5. הזינו את הקוד בולגריה25 והמחיר יתעדכן בהתאם להטבה
6. בכל שאלה ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של סינמטק תל אביב 6876*

לחצו כאן לרכישת כרטיסים לסרטים באתר הסינמטק

09:30  ג׳אז בלקני – סרטו של ג׳קי קומפורטי – 76 דקות

ג׳אז בלקני מספר את סיפור החיים והמוזיקה של ניקו ניסימוב וחבריו היהודים מלהקת הג'אז הבולגרית "האופטימיסטים". הסרט מתאר את הצלחתם המטאורית כלהקה בסוף שנות ה- 30 בבולגריה. תחילתה של מלחמת העולם השנייה, כאשר בולגריה הצטרפה למדינות הציר, שינתה עבורם הכל. חוקים והגבלות על היהודים עצרו את ההופעות של הלהקה. כל חברי הלהקה היהודים גויסו למחנות לעבודת הכפייה כמו כל שאר הגברים היהודים, והקהילה כולה הייתה על סף הכחדה. ניקו נעצר על ידי הקומיסריון לענייני יהודים והועלה על משלוח שהיה מיועד למחנה המוות טרבלינקה. התערבותם של חבריו הבולגרים הצילה את חייו ברגע האחרון.

11:30 ספינת המעפילים סלבדור – סרטו של ניסים מוסק – 82 דקות

סיפורה הנשכח של ספינת המעפילים "סלבדור", שהפליגה מבולגריה לישראל ב1940- כשעל סיפונה 352 נוסעים, אך טבעה מול חופי טורקיה. מבין כל הנוסעים ששהו על הסיפון, רק 122 ניצלו. באמצעות חומרי ארכיון וראיונות עם ניצולים מגולל הבמאי, נסים מוסק, את סיפורה של האונייה "סלבדור" ואת סיפור ההעפלה של יהודי בולגריה, ומתעכב גם על האופן שבו התקבל האסון בקרב היישוב בארץ: התעלמות.

13:30 קרונות רכבת ריקים – פרופסור אדוארד גפני – 83 דקות

הסיפור המדהים של הישרדותם מזה של למעלה מ- 50,000 יהודים במלחמת העולם השנייה והרצח ההמוני של 11,393 יהודים מהשטחים ביוון ובמקדוניה שבשליטת בולגריה מזה. המזימה לרצוח את כל יהודי אירופה סומנה כ'סודית ביותר' אך הייתה פומבית. צילומי הרכבות הפכו את הפשע לגלוי. כשהעלילה נחשפה, קמו במחאה בולגרים משכבות רבות, מנהיגי כנסיות ומנהיגי פועלים, עורכי דין ורופאים. האם נסכן את חיינו כדי להציל מישהו? הבולגרים האמיצים האלה מעודדים אותנו לחשוב שאנחנו חייבים ויכולים לחולל שינוי.

15:30 האופטימיסטים – ג'קי קומפורטי – 81 דקות

סרט עטור פרסים על הנסיבות שהובילו להישרדותם החלקית של היהודים בממלכת בולגריה בתקופת השואה. "האופטימיסטים" (על שם להקת הג'אז שפעלה בבולגריה לפני המלחמה ואליה השתייכו חלק מהמרואיינים בסרט זה) הוא הסיפור הכמעט-לא-נודע אודות הישרדותם של יהודים בולגרים בידי נוצרים ומוסלמים. הסרט זכה בפרס השלום בפסטיבל הסרטים הבינלאומי בברלין. בפרס הראשון בקטגוריה של סרט תיעודי על "החוויה היהודית" בפסטיבל הסרטים הבינלאומי בירושלים, ובציון הסרט התיעודי הטוב ביותר בפסטיבל הסרטים "חלומות ותקוות" בארה"ב.

17:00 אירוע נעילת הכנס: חיבוקים בבולגרית והקרנת בכורה עולמית של הסרט 'מונומנט לאהבה'

להרשמה ורכישת כרטיסים לאירוע הנעילה החגיגי התקשרו לטלפון 054-453-4157 (יפה) 

מנחה: ג׳קי קומפורטי

ברכות:

ד"ר ג׳קי וידל, יו"ר עמותת בית מורשת יהודי בולגריה

השגריר דוד כהן, יו״ר עמותת סלבדור

יצחק ליפובצקי, יו"ר האגודה לשיתוף ואחווה בין ישראל לבולגריה

ה"מ רומיאנה בצ'ברובה, שגרירת בולגריה בישראלמנחם

 מנחם ז. רוזנזפט: הפגנת ה-24 למאי נגד גירוש היהודים וסמליותה

18:00 –  הקרנת בכורה עולמית של הסרט 'מונומנט לאהבה' של ג׳קי קומפורטי

מונומנט לאהבה מתארת מסע שעשה ג'קי קומפורטי עם אמו, איקה קומפורטי עובדיה, במשך למעלה מ-25 שנה לחקור, לתעד ולחשוף את הנרטיב של העם היהודי בתקופת השואה בבולגריה. ככל שהמסע המשותף התקדם, הסיפור האישי של איקה הלך ונחשף. היא חלקה זיכרונות ותובנות. כשהיא מצאה את יומנה מזמן המלחמה נחשפו גם ציפיותיה, מחשבותיה ורגשותיה, כנערה צעירה, מול עולם שמתמוטט למול עיניה ומתדרדר למלחמה. עזרה ותמיכה מחברים סייעו לה בזמנים הקשים והאכזריים להתמודד עם הסכנות והאתגרים ולשרוד. סיפור של איקה הוא מניפסט אנטי-מלחמתי שמתעמת עם טוטליטריות ושנאת אדם ומציב מונומנט לאהבה.

"אהבה היא הכוח הגדול ביותר בעולם. 

זה חזק יותר מהדת, זה חזק מהכל. 

אם אתה אוהב, אתה אתה עושה.

אם אתה לא אוהב, שום דבר לא יקרה. 

באהבה מגדלים ילדים, באהבה קשר נוצר בין שני אנשים. 

באהבה אנחנו הופכים להורים לילדים.

באהבה אנחנו הופכים למורים לסטודנטים. 

כאשר אתה אוהב משהו, אתה עובד כל החיים ונותן. 

אתה לא נותן? אין חיים, אין יופי. בלי אהבה,

שום דבר לא קורה. נקודה”

– איקה קומפורטי עובדיה

20:00 -19:45 – שאלות ותשובות

כרטיסים בקופת הסינמטק קודש למימון הכנס: *6876

יום 2

לחצו כאן להרשמה ליום השני באוניברסיטת בר-אילן (עלות כרטיס 30 ש"ח)

9:30-10:00 התכנסות וכיבוד קל

 

12:00 – 10:00 מושב פתיחה

יו"ר: ד"ר שמעון אוחיון, מנהל מרכז דהאן, אוניברסיטת בר-אילן

ברכות:

פרופ' שמואל רפאל, דיקן הפקולטה למדעי היהדות, אוניברסיטת בר-אילן

מר אינו יצחק, יו"ר איחוד עולי בולגריה

ה"מ רומיאנה בצ'ברובה, שגרירת בולגריה בישראל

11:00 – 10:30 מנחם ז. רוזנזפט, יועץ משפטי וסגן נשיא של הקונגרס היהודי העולמי, ניו יורק

השואה בבולגריה מזווית ראיה יהודית-גלובלית

11:00-12:00 שולחן עגול: התיעוד הקיים והבלתי-קיים לחקר תולדות יהודי בולגריה בשואה.

מה עוד נמצא בארכיונים? שאלות בלתי פתורות על בולגריה והשואה, ואתגרי המחקר בעתיד

יו"ר: משה מוסק

מוקדש לזכרו של עמנואל "אמקו" מרגוליס

בהשתתפות:

● ג'קי קומפורטי, בלומינגטון, אינדיאנה: דברי פתיחה

● אנגל צ'ורפצ׳ייב ארכיונאי, יד ושם

● וניה גזנקו, ארכיון המדינה של בולגריה, סופיה

● נדז׳ה ראגארו, Science Po, פריז (השתתפות באמצעות זום)

 

12:00-12:30 הפסקת קפה

 

12:30-14:15 מושב שני: זיכרון, הנצחה ומורשת

המושב מוקדש לכבודו של פרופ' רוברט ארנוב, אונ' אינדיאנה, בלומינגטון

יו"ר: ד"ר יוסף שרביט

● לאה כהן, חוקרת עצמאית, עיתונאית ודיפלומטית, נוינבורג

80 שנים לרדיפת היהודים ולהצלתם בממלכת בולגריה: מגמות חדשות ברוויזיוניזם של השואה

● מייקל בירנבאום, חוקר שואה, סופר ומתכנן מוזיאונים, לוס אנג'לס

על תפקידם החינוכי של מוזיאוני שואה ולקחי לימוד השואה.

● יצחק ליפובצקי, יו"ר האגודה לשיתוף ואחווה בין ישראל לבולגריה, תל אביב

האנדרטאות להנצחת הישרדות יהודי בולגריה בשואה, בסופיה ובתל אביב

● רני יגר, מכון הרטמן, ירושלים

״הגדת השואה״ כאמצעי להפנמת זיכרון השואה בקרב יהודי בולגריה

 

14:15-14:45 הפסקת קפה

 

16:00 – 14:45 מושב שלישי: יזמות, הצלה והישרדות

יו"ר: אורה שורצוולד, אוניברסיטת בר-אילן

● אורלי מירון, אוניברסיטת בר אילן

רשתות עסקיות יהודיות בבלקן: יזמות אתנית על-לאומית

● משה עובדיה, המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט

רבני בולגריה ופועלם להצלת היהודים בתקופת השואה

● ג׳קי קומפורטי, במאי קולנוע וחוקר תיעודי של יהודי בולגריה, בלומינגטון אינדיאנה

סרט תיעודי: ההפגנה נגד גירוש יהודי סופיה ב-24 במאי 1943

 

16:30- 16:00 הפסקת קפה

 

16:30-18:00 מושב רביעי: הביטוי האמנותי והתרבותי לגורל יהודי בולגריה בימי השואה

מוקדש לזכרה של המשוררת חוה פנחס-כהן ז"ל

יו"ר: ג'קי וידל, יו"ר בית מורשת יהודי בולגריה, יפו

● מרתה אלדג'ם בלומפילד, סופרת חוקרת ואמנית, מישיגן

קולות משוחזרים: רישומים על יהודי בולגריה בשואה

● אדוארד מקגלין גפני, לוס אנג'לס

אתגר השחזור ההיסטורי והשיפוט האתי

● רינה שעשוע-חסון, האגודה לשיתוף ואחווה ישראל-בולגריה, תל אביב

המשורר והמנהיג הציוני היהודי-בולגרי סימצ'ו איסקוב

● השחקן אלברט כהן, תל אביב

קריאה משירתו של איסקוב

יום 1

09:30 התכנסות

 

10:00-10:30 מושב פתיחה: ברכות

יו״ר: פרופ' דן מכמן, ראש המכון הבינלאומי לחקר השואה, יד ושם ואונ' בר-אילן

מר דני דיין, יו"ר הנהלת יד ושם

ד״ר ג׳קי וידל, יו"ר עמותת בית מורשת יהדות בולגריה ביפו

 

10:30-12:30 מושב ראשון: החקיקה האנטי-יהודית והשפעותיה על חיי היהודים בממלכת בולגריה

יו״ר: פרופ' דינה פורת

● ד״ר שלמה שאלתיאל, יד יערי, ישראל

הגלוי והסמוי במניעים של המתנגדים למדיניות האנטי-יהודית של ממשל המלך בוריס ה-3

● מוטי כנרי חוקר עצמאי, גבעתיים

גירוש האזרחים הזרים מבולגריה

● זדרבקה קרסטבה, אוניברסיטת קלימנט אוכרידסקי, סופיה

היבט החקיקה במדיניות האנטי-יהודית של ממלכת בולגריה (1941-1944)

● סטיבן סייג׳ – חוקר עצמאי, רוקוויל, מרילנד

מחנות העבודה והגטאות בבולגריה

 

12:30-13:15 הפסקת צהריים

 

13:15-15:00 מושב שני: "הפתרון הסופי של בעיית היהודים" בממלכת בולגריה המאוחדת

המושב מוקדש לזכרו של חלוץ המחקר על השואה בבולגריה, פרופסור פרדריק צ׳רי ז״ל

יו״ר: אנג'ל צ'ורפצ'ייב, יד ושם ואונ' חיפה

● רומן אברמוב – המרכז למחקר מתקדם, סופיה.

בולגריה והשואה – מסלול מפוצל

● וסיליס ריצאלוס, אוניברסיטת דמוקריטוס, תראקיה, סלוניקי:

רדיפת יהודי יוון באזור הכיבוש הבולגרי ביוון (1941-1943): המקרה של דראמה.

● סוזנה חזן, המוזיאון היהודי, אוגסבורג (השתתפות בזום)

אתגרי הכנת החלק על בולגריה בכרך 13 של סדרת התיעוד הגרמנית:

"הרדיפה והרצח של יהודי אירופה על ידי גרמניה הנאצית 1933-45".

 

15:00-15:30 הפסקת קפה

 

17:15 – 15:30 מושב שלישי: בולגריה והשואה: היסטוריה, זיכרון, ייצוג

יו״ר: משה מוסק, בית מורשת יהדות בולגריה

 דן מכמן, המכון הבינ"ל לחקר השואה, יד ושם ואונ' בר-אילן

חקר בולגריה והשואה: ההקשר הרחב

● נאדז' ראגארו – Science Po, פריז

תרומתם של המשפטים בבולגריה בתום מלחה"ע השנייה לתיעוד גורלם של היהודים (השתתפות זום)

● ג׳קי קומפורטי – חוקר ומתעד קולנועי, בלומינגטון, אינדיאנה

הנרטיב הגנוב של יהודי בולגריה והשואה

שולחן עגול בהנחיית יו"ר המושב:

נסיבות הישרדותם של יהודי בולגריה – פולמוסים מחקריים וזכרוניים

בהשתתפות: שלמה שאלתיאל, מוטי כנרי, ג'קי קומפורטי, דן מכמן, לאה כהן.

התנדבו

התנדבו לעבודה בבית המורשת.

זוהי הזדמנות לעזור לנו להנחיל את נכסי התרבות והזיכרון הקולקטיבי
של הקהילה היהודית בולגרית בארץ ובעולם.

אנו זקוקים לכישרונות מכל הסוגים.

תרמו לנו

אנחנו בעמותת בית מורשת יהדות בולגריה ביפו עושים מאמצים אדירים על מנת לשמר את נכסי התרבות, החומר והרוח של יהדות בולגריה.

נודה לכול תרומה שתוכלו לתרום בכדי לסייע לנו בשליחות זו.