בית-חנן – מושב "בולגרי"

המושב בית חנן הוא אחד משלושת היישובים הראשונים שהוקמו בארץ על ידי חלוצים על טהרת יוצאי בולגריה. עוד בשנות ה-20 המוקדמות למאה הקודמת החליטה התנועה הציונית בבולגריה באחת מוועידותיה להקים מושבה של יהודי בולגריה בא"י. בשנת 1929 הוקם המושב, והיה ליישוב העברי הראשון שהוקם בארץ לאחר מאורעות תרפ"ט. בדיוק בשנה שבה הוקם בית חנן, נהרסה, […]