fbpx
צילום: באדיבות אוסף קומפורטי על יהדות בולגריה

מערכת החינוך העברי בבולגריה

התנועה הציונית וראשיתה של מערכת החינוך העברי בבולגריה

מערכת החינוך העברי בבולגריה הייתה יצירתה ו"ילד טיפוחיה" של התנועה הציונית בארץ זו.


התנועה הציונית עמדה במרכז החיים הקהילתיים בבולגריה והיא נשאה באחריות להכרעות הגורליות, שהיהדות בארץ זו עמדה בפניהן, החל מראשית קיומה כתנועה מאורגנת בשלהי המאה התשע עשרה ועד לעלייה ההמונית בשנים 1949-1948; כלומר, במשך למעלה מחמישים שנה.

הציונות בבולגריה הושתתה מראשית הקמתה על שני מסדים: הראשון בהם היה רגשי ולאומי והוא התקיים במשך דורות כשאיפה ליציאה מן הגולה ושיבה לציון. המסד השני היה רעיוני ומודרני והוא נבע מהשקפת העולם לפיה פתרונה של השאלה היהודית בגולה הוא הכרחי, דחוף  ואפשרי רק בארץ ישראל.

מראשית קיומה בשנת 1895 ועד סוף שנות העשרים של המאה העשרים, ניהלה ההסתדרות הציונית מערכה ציבורית, שתכליתה הייתה שינוי אופייה של הקהילה היהודית וקביעת הציונות כבסיס לזהותם הלאומית של יהודי בולגריה. בדרך להגשמתה של מטרה זו נתקלה התנועה הציונית בהתנגדות חריפה מצד גורמים ציבוריים שונים, כגון: הנהלת בתי-הספר של "אליאנס"; מוסד הרבנות הראשית בבולגריה; היהודים הפעילים במפלגה הקומוניסטית הבולגרית; הממסד המסורתי בקהילות שהיה בשליטת פרנסי הקהילה – "הנוטאבלים", ועוד.

המערכה התנהלה בארבעה תחומים:

  • הבטחת חינוך עברי וציוני
  • מאבק נגד ההתבוללות
  • הגדרת מעמדה והגבלת סמכויותיה של הרבנות הראשית
  • דמוקרטיזציה ומודרניזציה של הקהילה היהודית

בתחום חינוך הדור הצעיר, התנועה הציונית הנהיגה מאבק נגד בית הספר הדתי-מסורתי "מֶלְדָאר", ונגד מגמותיה של חברת "כל ישראל חברים" ובתי הספר שלה – "אליאנס". היא שאפה להקים בבולגריה רשת בתי ספר עבריים, בהם ילמדו עברית ויחנכו לציונות ולאהבת ארץ ישראל.

המאבק הסוער ביותר שניהלה ההסתדרות הציונית בבולגריה, בסוף המאה התשע עשרה וראשית המאה העשרים, היה בתחום החינוך. עד אותה עת, ילדי הקהילה היהודית קיבלו את השכלתם הבסיסית בכיתות שנקראו "מֶלְדָאר" (בתרגום מילולי: "לקרוא"). "בתי מקרא" אלה נוהלו על ידי רב או איש בא בימים, שלימד קריאה בתורה, פרקי תפילה ופיוטים. הילדים, בנים בלבד, בני ארבע עד שתים עשרה שנה, ישבו על מחצלות, חזרו על דברי המלמד, שיננו את תלמודם ונזהרו ממקלו הארוך של רבם.

בשנותיו האחרונות של השלטון התורכי, יזמו כמה מן הקהילות הקמתם של בתי ספר מודרניים במקומם של ה"מֶלְדָאר". כך נוצר הקשר עם חברת "כל ישראל חברים" וזו הקימה בתי ספר שנקראו בבולגריה, כמו בארצות אחרות, "אליאנס" .(Alliance Israelite Universelle)

עד להקמתה של נסיכות בולגריה העצמאית (1878) הוקמו ארבעה בתי ספר של "אליאנס", מהם שלושה לבנים ואחד לבנות. הלימודים נמשכו ארבע עד שבע שנים, שפת ההוראה הראשית הייתה צרפתית והמגמה הייתה לשלב לימודי יהדות עם השכלה כללית, תוך הדגשה מיוחדת של תרבות צרפת.

בתי ספר אלה הביאו אל שכבות רחבות של הציבור היהודי את דבר ההשכלה המודרנית, את השפה הצרפתית ואת תרבות צרפת. השכלה זאת סייעה לצעירים רבים להמשיך בלימודים על-יסודיים, או להתבסס במסחר, בבנקאות ובפקידות. תודות ל"אליאנס" עלה אחוז יודעי קרוא וכתוב בקרב היהודים ועלתה הרמה התרבותית הכללית. בסוף המאה התשע עשרה היו 15 בתי-ספר של "אליאנס", בהם למדו 75% מכלל ילדי הקהילה בבולגריה.

ראשון לתקוף את בתי הספר של "אליאנס", בראשית דרכם, היה הממסד הרבני. הוא הגיב בשם שמירת המצוות כנגד החדרת רוח ההשכלה הכללית, שיטות ההוראה החדשות, אורח החיים החופשי של המורים ובעיקר נגד תוכנם של הלימודים – בראותו בכל אלה פגיעה קשה וסכנה חמורה למסורת היהודית המקודשת מזה דורות. היה בכך ניסיון, שלא הוכתר בהצלחה, לחסום את דרכם של הצעירים אל ההשכלה הכללית.


אך המאבק הציבורי והרעיוני המכריע נגד בתי-הספר של "אליאנס" בבולגריה, התנהל בעשור הראשון של המאה העשרים, על-ידי התנועה הציונית הצעירה. אמנם, חניכיה לשעבר של רשת "אליאנס" העידו, שבתי-ספר אלה הביאו עימם לרחוב היהודי השכלה כללית ותרבות יהודית, אך משגיבשו צעירים אלה את השקפת עולמם היהודית ברוח הציונות, אחת ממסקנותיהם הראשונות הייתה הדרישה להכנסת שינויים בבתי הספר של "אליאנס". שינויים אלה התייחסו למשקלה של השפה העברית בבית הספר, לפרשנות שניתנה על ידי המורים לתולדות עם ישראל, למקומה של ארץ ישראל בעתיד קיומו של העם היהודי, וכן לצורך לשתף את נציגי הקהילה בניהול בית הספר, בבחירת סגל המורים ובקביעת תוכנית הלימודים.

אכזבת הציונים מבתי הספר של "אליאנס" והקריאה להקמת בתי ספר עבריים בעלי רוח לאומית, באו לידי ביטוי כבר בוועידה הראשונה של ציוני בולגריה, שנערכה בפלובדיב, בשנת 1898. מול תפיסת "אליאנס", שראתה את הציבור היהודי כעדה דתית בעלת ייחוד היסטורי ותרבותי, העמידו הציונים השקפת עולם שונה בתכלית, לפיה יש לטפח את האלמנטים הלאומיים של המיעוט הלאומי היהודי, ולהכשיר אותו לקראת שיבה לארץ ישראל וחידוש קיומו העצמאי.

הדוברים בוועידה הציונית האשימו את מגמות החינוך ב"אליאנס", כמשרתות תרבותית ופוליטית את צרפת וחונקות כל יסוד לאומי-יהודי בהשכלתם של הילדים. מנהיגי התנועה הציונית בבולגריה האשימו את קברניטיה של "אליאנס" בעידוד ההתבוללות, בהשלמה עם החיים בגולה, בטיפוח טינה לציונות, בהרס הלאומיות היהודית, בהתנשאות ועוינות כלפי ההנהגה המקומית הלגיטימית ובמיסיונריות מטעמה של צרפת בבולגריה. הוועידה הציונית הראשונה ניסחה תוכנית לרפורמה חינוכית ולימודית, אך זו נדחתה על-ידי הנהלת "אליאנס" בבולגריה וגם על ידי המרכז בפאריס, וחברת "כל ישראל חברים" החליטה לסגור את בתי הספר שלה בבולגריה.

בתי ספר אלה עברו בהדרגה לרשותם ולאחריותם של ועדי הקהילות, ובכך נפתח למעשה השלב המכריע בתהליך שינוי דמותו וייעודו של בית הספר העברי. היה זה אתגר ממדרגה ראשונה עבור התנועה הציונית, והמנהיגות הציונית החלה להשקיע מאמצים ואמצעים רבים כדי לממש את שאיפתה, ולהטביע חותם עברי, ציוני ומודרני על בית הספר היהודי.

התוכנית הציונית המפורטת לבתי הספר העבריים הובאה לראשונה בשנת 1912 על ידי ד"ר מרקו רומאנו, בפני ועידת מועצות בתי הספר העבריים ואושרה על ידה.

 עיקריה:
א. הפיכת בתי הספר היהודיים בבולגריה לבתי ספר לאומיים מודרניים
ב. התאמת תוכנית הלימודים בהם לתוכנית הלימודים של בתי הספר בבולגריה, כדי להבטיח את הכרתם על ידי המדינה וכדי לאפשר לילדי ישראל להמשיך את לימודיהם בבתי ספר בולגריים
ג. להעניק לילדים בסיס איתן של ידיעת השפה העברית, תולדות העם היהודי ותרבותו
ד. לטפח חינוך יהודי-לאומי ברוח הציונות


נאמנים למגמה זו, דאגו ראשי התנועה הציונית להזמין מורים וגננות מארץ ישראל, ועם הגעתם שילבו אותם בהוראה ובתפקידי ניהול בבתי הספר העבריים, במטרה להופכם למוסדות המעניקים ערכים יהודיים-ציוניים, מטפחים אהבה לעם ישראל, לארץ ישראל ולשפה העברית.

בתי הספר העבריים שהוקמו כללו גן ילדים דו-שנתי, ובית ספר ארבע-שנתי. הגננות וחלק מן המורים דיברו עם הילדים בעברית. בכמה מן הקהילות הגדולות יותר, כלל בית הספר העברי גם פרו-גימנזיה ובה שלוש כיתות נוספות (ה'-ז'); כלומר, היה זה בית ספר שבע-שנתי, שבו לימדו את השפה העברית וגם הורו כמה מן המקצועות בשפה זו. נאמן למגמתו המוצהרת ומנוהל באופן מסור ומקצועי על ידי מיטב המורים, שהצליח לגייס מתוך בולגריה ומחוצה לה, דאג בית הספר העברי להרחיב את תחום השפעתו אל מעבר לכותלי המוסד. מוריו הרצו בפני מבוגרים, השתלבו בפעילות הקהילה, פרסמו בעיתונות המקומית וסייעו לאגודות וארגונים שונים שפעלו בקרב הציבור היהודי. לימים, בדצמבר 1923, היו כמה מן המורים לעברית בין המסייעים להקמתה של תנועת הנוער הציונית החלוצית הראשונה בבולגריה – "השומר הצעיר".

ההסתדרות הציונית נטלה את ניהול ענייני הקהילה מידי המנהיגות המסורתית, שבראשה עמדו פרנסי הקהילה ונכבדיה, תוך מאבק שהתנהל בחריפות יתרה במוסדות היהודיים המרכזיים, בוועדי הקהילות, בוועדי בתי הספר ובעיתונות היהודית.

התנועה הציונית חתרה להשיג ארבע מטרות:
1.   טיפוח חינוך יהודי ומודרניזציה של מערכת החינוך
2.   מתן צביון ציוני לחיי הקהילה
3.   הנהגת דמוקרטיזציה בחיי הקהילה ובחירה ישירה של כל מוסדותיה על ידי    כל חברי הקהילה
4.   מיצוי הזכויות שהוענקו לקהילה על ידי הממשלה במסגרת האוטונומיה, תוך מניעת מגמות של הסתגרות וגטואיזציה כלפי הסביבה

בסופו של מאבק בן שני עשורים, עברה השליטה על ועדי הקהילות לידי הציונים ובוועידת הקהילות היהודיות, שהתקיימה בסופיה באוגוסט 1920, נקבע שגם הארגון הארצי של יהודי בולגריה יהיה בעל אופי דמוקרטי, ציוני וחילוני.

הציונים, שהעמידו את החינוך העברי בראש דאגותיהם שאפו להשפיע באמצעותו ולהעניק צביון לאומי-ציוני לחיי כל הקהילה. הם פעלו במוסדות היהודיים לתת תשובות הולמות לבעיית הקיום היהודי ולחזק את המסגרת הקהילתית. תהליך החילון שהתקיים בקרב יהודי בולגריה וגבר בראשית המאה העשרים, לא גרם להתבוללות מוגברת באותה עת, ואף לא לאחר מכן, בעיקר בזכות הציוניזציה של גולה זו ותודות למודרניזציה של הקהילה היהודית. לתנועה הציונית בבולגריה, על זרמיה, מפלגותיה ותנועות הנוער החלוציות שלה, תפקיד מכריע בתהליך זה.

נציגיה של התנועה הציונית פעלו בתחומי חיים נוספים ורבים, כגון:  הקמת קואופרטיבים יצרניים ובנקים לאשראי, הקמת בית חולים יהודי מודרני ומוסדות לעזרה סוציאלית, הוצאה לאור של ספרות בעברית ועוד.

עם כיבוש השלטון על ידי הציונים, חיי הקהילה התמלאו בתכנים חדשים, שהפיחו חיים ומשכו לפעילות שכבות רחבות. הציונים, משהגיעו לשלטון בקהילה, שינו מן היסוד את מסגרתו ואת תכניו של החינוך יהודי. לא עוד ה"מֶלְדָאר", סמל לעבר השמרני ולנתק מן המציאות המשתנה, ולא עוד בתי הספר של "אליאנס", שטיפחו השכלה כללית ושפה זרה, אך הואשמו בנטיות להתבוללות ולהתכחשות לרעיון התחייה הלאומית. במקום אלה, הקימו הציונים גני ילדים ובתי ספר עבריים, בהם הושם דגש מיוחד על הוראת השפה העברית וטיפוח ההזדהות הנפשית של הילדים עם ארץ ישראל והרעיון הציוני.

כאשר רשת בתי הספר של "אליאנס" הפסיקה לפעול בבולגריה, עזבו עימה רוב המורים והם הועברו על ידי "אליאנס" לארצות אחרות. להבטחת סגל מורים מתאים ובעיקר כדי להבטיח מורים לעברית, דאגה התנועה הציונית להביא מורים לעברית מן הארץ ומרוסיה. במקביל לכך, הוחלט להכשיר מורים לעברית מקרב הדור הצעיר של בולגריה. למטרה זו, הוקם בפלובדיב בית מדרש להכשרת מורים לעברית, בהדרכת מורים בכירים מארץ ישראל, ובשנים 1921-1919 סיימו כמה עשרות בחורות ובחורים צעירים את לימודי הסמינר בשני מחזורים. לאחר שהוכשרו, הם נקלטו בעבודה בבתי הספר העבריים בכל קהילות בולגריה ותרומתם להחדרת העברית בקרב הדור הצעיר הייתה מרשימה. עלה בידי להשיג ולשפץ את תצלום סיום המחזור השני של המורים לעברית, שהתקיים בשנת תרפ"א, כלומר בשנים 1921-1920. מלבד מסיימי הסמינר, נראים בתצלום גם המורים, רובם מארץ ישראל. 

החינוך העברי בבולגריה
החינוך העברי בבולגריה: צילום מתוך אתר "כולנו בולגרים" | התצלום שופץ על ידי מיכאל מגן – maggen333@gmail.com

ליד הקונסיסטוריה (ההנהגה) המרכזית של יהודי בולגריה, הוקם אגף לחינוך עברי שדאג לסגל המורים, לתוכניות ההוראה, לספרי הלימוד בעברית, לפיקוח והדרכה, למימון הקיום והציוד של בתי הספר ולקשר עם משרד ההשכלה של ממשלת בולגריה. הקהילה היהודית שטיפחה את בתי הספר העבריים, דאגה לתמיכה ממשלתית בהם, אך כדי לשמור על רמתם, נשאה למעשה ברוב העול החומרי לקיומם.

לנוכח תהליך הנסיגה במעמדה ובחשיבותה של הדת בחיי היהודים בבולגריה, ובעת שאורח החיים החילוני והמודרני חדר והיה לדומיננטי בעיקר בקרב הדור הצעיר, התבססה הציונות כתשובה אותנטית ומודרנית לזהותם של יהודי בולגריה. בנסיבות החדשות, התנועה הציונית היוותה חומת המגן והכוח הלוחם היחידי נגד אובדן הזהות הלאומית ונגד תופעות של התבוללות והתבטלות בפני החברה הסובבת. הציונות בבולגריה העניקה תוכן יהודי וייחודי לחיי הפרט ולהוויה הקהילתית, והיא ניתבה את חיי היהודים לאפיק לאומי-יהודי חדש, המעוגן רגשית ורעיונית במסורת עתיקת היומין של הקשר ההיסטורי בין העם היהודי לבין ארץ ישראל, באמצעות השקפת עולם המוליכה מן הגולה אל אופק לאומי חדש ומבטיח בקרב אומות העולם.


לחינוך העברי של הדור הצעיר היה תפקיד מכריע בהבטחת הצלחתה של מערכה זו. החינוך העברי וידיעת עברית בסיסית מימי ילדותם, הבטיחו לעשרות אלפי החניכים לשעבר של בתי הספר העבריים, קליטה קלה יותר בישראל והתקדמות בחברה ובעבודה.
יצוין, שכמה מן המורים הוותיקים לעברית בבולגריה המשיכו ללמד גם בישראל לאחר עלייתם. משרד החינוך הכיר בשנות עבודתם בבולגריה והעסיק אותם בעיקר בריכוזי עולים מבולגריה בשנותיה הראשונות של המדינה.

להרחבה:

  • אנגל צ'וראפצ'יאב:  דוקטורט על החינוך היהודי בבולגריה, אוניברסיטת חיפה
  • שלמה שאלתיאל:  הציונות בבולגריה: ייחודה של תנועה מנהיגה, בתוך אלון
                               גל (עורך) הציונות לאזוריה, כרך ב', ע' 71-33, ירושלים, 2010

אהבתם את המאמר?

שתפו ב-Facebook
שתפו ב-Twitter
שתפו ב-Linkedin
שתפו ב-Pinterest

כתיבת תגובה

HebrewEnglishBulgarian

שלחו לנו הודעה

הרשמה לכנס בנושא רדיפה ושיתוף פעולה, הצלה והישרדות
22-24.5.23

בית מורשת יהדות בולגריה ביפו, איחוד עולי בולגריה, עמותת סלוודור, אגודת הידידות ישראל בולגריה, ועידת התביעות  מגרמניה, וקרן הרצלינה, מתכבדים להציג כנס בינלאומי בינתחומי בשיתוף יד ושם, מרכז דאהן בבר אילן, וסינמטק תל אביב: רדיפה ושיתוף פעולה, הצלה והישרדות: נקודות מבט חדשות על בולגריה והשואה לאחר 80 שנה

יום ב, 22 במאי – כנס בינלאומי – יד ושם, ירושלים
יום ג, 23 במאי –   כנס בינלאומי – מרכז דאהן – בר אילן
יום ד, 24 במאי – מרתון סרטים דוקומנטריים – סינמטק תל אביב

כרטיסים לסרט בעלות 25 ש"ח באמצעות קוד הנחה בולגריה25:

1. בחרו את הסרט הרצוי בקישור המצורף מטה
2. לחצו על לרכישה
3. סמנו מקומות באולם
4. במסך בו מופיע מחיר הכרטיס לחצו על בחרו סוג כרטיס ובחרו באפשרות קוד הטבה/שובר
5. הזינו את הקוד בולגריה25 והמחיר יתעדכן בהתאם להטבה
6. בכל שאלה ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של סינמטק תל אביב 6876*

לחצו כאן לרכישת כרטיסים לסרטים באתר הסינמטק

09:30  ג׳אז בלקני – סרטו של ג׳קי קומפורטי – 76 דקות

ג׳אז בלקני מספר את סיפור החיים והמוזיקה של ניקו ניסימוב וחבריו היהודים מלהקת הג'אז הבולגרית "האופטימיסטים". הסרט מתאר את הצלחתם המטאורית כלהקה בסוף שנות ה- 30 בבולגריה. תחילתה של מלחמת העולם השנייה, כאשר בולגריה הצטרפה למדינות הציר, שינתה עבורם הכל. חוקים והגבלות על היהודים עצרו את ההופעות של הלהקה. כל חברי הלהקה היהודים גויסו למחנות לעבודת הכפייה כמו כל שאר הגברים היהודים, והקהילה כולה הייתה על סף הכחדה. ניקו נעצר על ידי הקומיסריון לענייני יהודים והועלה על משלוח שהיה מיועד למחנה המוות טרבלינקה. התערבותם של חבריו הבולגרים הצילה את חייו ברגע האחרון.

11:30 ספינת המעפילים סלבדור – סרטו של ניסים מוסק – 82 דקות

סיפורה הנשכח של ספינת המעפילים "סלבדור", שהפליגה מבולגריה לישראל ב1940- כשעל סיפונה 352 נוסעים, אך טבעה מול חופי טורקיה. מבין כל הנוסעים ששהו על הסיפון, רק 122 ניצלו. באמצעות חומרי ארכיון וראיונות עם ניצולים מגולל הבמאי, נסים מוסק, את סיפורה של האונייה "סלבדור" ואת סיפור ההעפלה של יהודי בולגריה, ומתעכב גם על האופן שבו התקבל האסון בקרב היישוב בארץ: התעלמות.

13:30 קרונות רכבת ריקים – פרופסור אדוארד גפני – 83 דקות

הסיפור המדהים של הישרדותם מזה של למעלה מ- 50,000 יהודים במלחמת העולם השנייה והרצח ההמוני של 11,393 יהודים מהשטחים ביוון ובמקדוניה שבשליטת בולגריה מזה. המזימה לרצוח את כל יהודי אירופה סומנה כ'סודית ביותר' אך הייתה פומבית. צילומי הרכבות הפכו את הפשע לגלוי. כשהעלילה נחשפה, קמו במחאה בולגרים משכבות רבות, מנהיגי כנסיות ומנהיגי פועלים, עורכי דין ורופאים. האם נסכן את חיינו כדי להציל מישהו? הבולגרים האמיצים האלה מעודדים אותנו לחשוב שאנחנו חייבים ויכולים לחולל שינוי.

15:30 האופטימיסטים – ג'קי קומפורטי – 81 דקות

סרט עטור פרסים על הנסיבות שהובילו להישרדותם החלקית של היהודים בממלכת בולגריה בתקופת השואה. "האופטימיסטים" (על שם להקת הג'אז שפעלה בבולגריה לפני המלחמה ואליה השתייכו חלק מהמרואיינים בסרט זה) הוא הסיפור הכמעט-לא-נודע אודות הישרדותם של יהודים בולגרים בידי נוצרים ומוסלמים. הסרט זכה בפרס השלום בפסטיבל הסרטים הבינלאומי בברלין. בפרס הראשון בקטגוריה של סרט תיעודי על "החוויה היהודית" בפסטיבל הסרטים הבינלאומי בירושלים, ובציון הסרט התיעודי הטוב ביותר בפסטיבל הסרטים "חלומות ותקוות" בארה"ב.

17:00 אירוע נעילת הכנס: חיבוקים בבולגרית והקרנת בכורה עולמית של הסרט 'מונומנט לאהבה'

להרשמה ורכישת כרטיסים לאירוע הנעילה החגיגי התקשרו לטלפון 054-453-4157 (יפה) 

מנחה: ג׳קי קומפורטי

ברכות:

ד"ר ג׳קי וידל, יו"ר עמותת בית מורשת יהודי בולגריה

השגריר דוד כהן, יו״ר עמותת סלבדור

יצחק ליפובצקי, יו"ר האגודה לשיתוף ואחווה בין ישראל לבולגריה

ה"מ רומיאנה בצ'ברובה, שגרירת בולגריה בישראלמנחם

 מנחם ז. רוזנזפט: הפגנת ה-24 למאי נגד גירוש היהודים וסמליותה

18:00 –  הקרנת בכורה עולמית של הסרט 'מונומנט לאהבה' של ג׳קי קומפורטי

מונומנט לאהבה מתארת מסע שעשה ג'קי קומפורטי עם אמו, איקה קומפורטי עובדיה, במשך למעלה מ-25 שנה לחקור, לתעד ולחשוף את הנרטיב של העם היהודי בתקופת השואה בבולגריה. ככל שהמסע המשותף התקדם, הסיפור האישי של איקה הלך ונחשף. היא חלקה זיכרונות ותובנות. כשהיא מצאה את יומנה מזמן המלחמה נחשפו גם ציפיותיה, מחשבותיה ורגשותיה, כנערה צעירה, מול עולם שמתמוטט למול עיניה ומתדרדר למלחמה. עזרה ותמיכה מחברים סייעו לה בזמנים הקשים והאכזריים להתמודד עם הסכנות והאתגרים ולשרוד. סיפור של איקה הוא מניפסט אנטי-מלחמתי שמתעמת עם טוטליטריות ושנאת אדם ומציב מונומנט לאהבה.

"אהבה היא הכוח הגדול ביותר בעולם. 

זה חזק יותר מהדת, זה חזק מהכל. 

אם אתה אוהב, אתה אתה עושה.

אם אתה לא אוהב, שום דבר לא יקרה. 

באהבה מגדלים ילדים, באהבה קשר נוצר בין שני אנשים. 

באהבה אנחנו הופכים להורים לילדים.

באהבה אנחנו הופכים למורים לסטודנטים. 

כאשר אתה אוהב משהו, אתה עובד כל החיים ונותן. 

אתה לא נותן? אין חיים, אין יופי. בלי אהבה,

שום דבר לא קורה. נקודה”

– איקה קומפורטי עובדיה

20:00 -19:45 – שאלות ותשובות

כרטיסים בקופת הסינמטק קודש למימון הכנס: *6876

יום 2

לחצו כאן להרשמה ליום השני באוניברסיטת בר-אילן (עלות כרטיס 30 ש"ח)

9:30-10:00 התכנסות וכיבוד קל

 

12:00 – 10:00 מושב פתיחה

יו"ר: ד"ר שמעון אוחיון, מנהל מרכז דהאן, אוניברסיטת בר-אילן

ברכות:

פרופ' שמואל רפאל, דיקן הפקולטה למדעי היהדות, אוניברסיטת בר-אילן

מר אינו יצחק, יו"ר איחוד עולי בולגריה

ה"מ רומיאנה בצ'ברובה, שגרירת בולגריה בישראל

11:00 – 10:30 מנחם ז. רוזנזפט, יועץ משפטי וסגן נשיא של הקונגרס היהודי העולמי, ניו יורק

השואה בבולגריה מזווית ראיה יהודית-גלובלית

11:00-12:00 שולחן עגול: התיעוד הקיים והבלתי-קיים לחקר תולדות יהודי בולגריה בשואה.

מה עוד נמצא בארכיונים? שאלות בלתי פתורות על בולגריה והשואה, ואתגרי המחקר בעתיד

יו"ר: משה מוסק

מוקדש לזכרו של עמנואל "אמקו" מרגוליס

בהשתתפות:

● ג'קי קומפורטי, בלומינגטון, אינדיאנה: דברי פתיחה

● אנגל צ'ורפצ׳ייב ארכיונאי, יד ושם

● וניה גזנקו, ארכיון המדינה של בולגריה, סופיה

● נדז׳ה ראגארו, Science Po, פריז (השתתפות באמצעות זום)

 

12:00-12:30 הפסקת קפה

 

12:30-14:15 מושב שני: זיכרון, הנצחה ומורשת

המושב מוקדש לכבודו של פרופ' רוברט ארנוב, אונ' אינדיאנה, בלומינגטון

יו"ר: ד"ר יוסף שרביט

● לאה כהן, חוקרת עצמאית, עיתונאית ודיפלומטית, נוינבורג

80 שנים לרדיפת היהודים ולהצלתם בממלכת בולגריה: מגמות חדשות ברוויזיוניזם של השואה

● מייקל בירנבאום, חוקר שואה, סופר ומתכנן מוזיאונים, לוס אנג'לס

על תפקידם החינוכי של מוזיאוני שואה ולקחי לימוד השואה.

● יצחק ליפובצקי, יו"ר האגודה לשיתוף ואחווה בין ישראל לבולגריה, תל אביב

האנדרטאות להנצחת הישרדות יהודי בולגריה בשואה, בסופיה ובתל אביב

● רני יגר, מכון הרטמן, ירושלים

״הגדת השואה״ כאמצעי להפנמת זיכרון השואה בקרב יהודי בולגריה

 

14:15-14:45 הפסקת קפה

 

16:00 – 14:45 מושב שלישי: יזמות, הצלה והישרדות

יו"ר: אורה שורצוולד, אוניברסיטת בר-אילן

● אורלי מירון, אוניברסיטת בר אילן

רשתות עסקיות יהודיות בבלקן: יזמות אתנית על-לאומית

● משה עובדיה, המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט

רבני בולגריה ופועלם להצלת היהודים בתקופת השואה

● ג׳קי קומפורטי, במאי קולנוע וחוקר תיעודי של יהודי בולגריה, בלומינגטון אינדיאנה

סרט תיעודי: ההפגנה נגד גירוש יהודי סופיה ב-24 במאי 1943

 

16:30- 16:00 הפסקת קפה

 

16:30-18:00 מושב רביעי: הביטוי האמנותי והתרבותי לגורל יהודי בולגריה בימי השואה

מוקדש לזכרה של המשוררת חוה פנחס-כהן ז"ל

יו"ר: ג'קי וידל, יו"ר בית מורשת יהודי בולגריה, יפו

● מרתה אלדג'ם בלומפילד, סופרת חוקרת ואמנית, מישיגן

קולות משוחזרים: רישומים על יהודי בולגריה בשואה

● אדוארד מקגלין גפני, לוס אנג'לס

אתגר השחזור ההיסטורי והשיפוט האתי

● רינה שעשוע-חסון, האגודה לשיתוף ואחווה ישראל-בולגריה, תל אביב

המשורר והמנהיג הציוני היהודי-בולגרי סימצ'ו איסקוב

● השחקן אלברט כהן, תל אביב

קריאה משירתו של איסקוב

יום 1

09:30 התכנסות

 

10:00-10:30 מושב פתיחה: ברכות

יו״ר: פרופ' דן מכמן, ראש המכון הבינלאומי לחקר השואה, יד ושם ואונ' בר-אילן

מר דני דיין, יו"ר הנהלת יד ושם

ד״ר ג׳קי וידל, יו"ר עמותת בית מורשת יהדות בולגריה ביפו

 

10:30-12:30 מושב ראשון: החקיקה האנטי-יהודית והשפעותיה על חיי היהודים בממלכת בולגריה

יו״ר: פרופ' דינה פורת

● ד״ר שלמה שאלתיאל, יד יערי, ישראל

הגלוי והסמוי במניעים של המתנגדים למדיניות האנטי-יהודית של ממשל המלך בוריס ה-3

● מוטי כנרי חוקר עצמאי, גבעתיים

גירוש האזרחים הזרים מבולגריה

● זדרבקה קרסטבה, אוניברסיטת קלימנט אוכרידסקי, סופיה

היבט החקיקה במדיניות האנטי-יהודית של ממלכת בולגריה (1941-1944)

● סטיבן סייג׳ – חוקר עצמאי, רוקוויל, מרילנד

מחנות העבודה והגטאות בבולגריה

 

12:30-13:15 הפסקת צהריים

 

13:15-15:00 מושב שני: "הפתרון הסופי של בעיית היהודים" בממלכת בולגריה המאוחדת

המושב מוקדש לזכרו של חלוץ המחקר על השואה בבולגריה, פרופסור פרדריק צ׳רי ז״ל

יו״ר: אנג'ל צ'ורפצ'ייב, יד ושם ואונ' חיפה

● רומן אברמוב – המרכז למחקר מתקדם, סופיה.

בולגריה והשואה – מסלול מפוצל

● וסיליס ריצאלוס, אוניברסיטת דמוקריטוס, תראקיה, סלוניקי:

רדיפת יהודי יוון באזור הכיבוש הבולגרי ביוון (1941-1943): המקרה של דראמה.

● סוזנה חזן, המוזיאון היהודי, אוגסבורג (השתתפות בזום)

אתגרי הכנת החלק על בולגריה בכרך 13 של סדרת התיעוד הגרמנית:

"הרדיפה והרצח של יהודי אירופה על ידי גרמניה הנאצית 1933-45".

 

15:00-15:30 הפסקת קפה

 

17:15 – 15:30 מושב שלישי: בולגריה והשואה: היסטוריה, זיכרון, ייצוג

יו״ר: משה מוסק, בית מורשת יהדות בולגריה

 דן מכמן, המכון הבינ"ל לחקר השואה, יד ושם ואונ' בר-אילן

חקר בולגריה והשואה: ההקשר הרחב

● נאדז' ראגארו – Science Po, פריז

תרומתם של המשפטים בבולגריה בתום מלחה"ע השנייה לתיעוד גורלם של היהודים (השתתפות זום)

● ג׳קי קומפורטי – חוקר ומתעד קולנועי, בלומינגטון, אינדיאנה

הנרטיב הגנוב של יהודי בולגריה והשואה

שולחן עגול בהנחיית יו"ר המושב:

נסיבות הישרדותם של יהודי בולגריה – פולמוסים מחקריים וזכרוניים

בהשתתפות: שלמה שאלתיאל, מוטי כנרי, ג'קי קומפורטי, דן מכמן, לאה כהן.

התנדבו

התנדבו לעבודה בבית המורשת.

זוהי הזדמנות לעזור לנו להנחיל את נכסי התרבות והזיכרון הקולקטיבי
של הקהילה היהודית בולגרית בארץ ובעולם.

אנו זקוקים לכישרונות מכל הסוגים.

תרמו לנו

אנחנו בעמותת בית מורשת יהדות בולגריה ביפו עושים מאמצים אדירים על מנת לשמר את נכסי התרבות, החומר והרוח של יהדות בולגריה.

נודה לכול תרומה שתוכלו לתרום בכדי לסייע לנו בשליחות זו.