הרב יוסף קארו

הרב יוסף קארו

מגדולי הרבנים והפוסקים בכל הדורות, מחבר "שולחן ערוך"