באי גאניו בלקנסקי

בעשור האחרון של המאה התשע עשרה כבר היו בבולגריה צעירים יהודיים שסיימו גימנסיה, ולמדו באוניברסיטה של סופיה, בתי ספר למסחר ובית הספר לקצינים. צעירים אלה, שהיו נטועים עמוק בחברה ובתרבות היהודית, הוקסמו והעריצו את רוח הלאומיות הבולגרית שעלתה כפורחת בשנותיה הראשונות של המדינה ולא פחות מכך את תרבותה. צעירים שפנו אל בתי הספר לקצינים, הפכו […]