גירוש יהודי סופיה וההפגנה הגדולה 

גירוש יהודי סופיה וההפגנה הגדולה. עיסוק בתאריך הדרמטי בחייה של הקהילה ה-24 במאי 1943. באותו יום, הוא חגה של התרבות הבולגרית, יצאה פקודת גירוש של יהודי סופיה. אותו יום הכריזו היהודים על הפגנה גדולה שמטרתה למנוע את הגירוש. מפגש זום 24.5.22 הדוברים: ג'קי קומפורטי: ההפגנה והמיתוס. סרט והרצאה. ד"ר שלמה שאלתיאל: הגלוי והנסתר בגירוש יהודי […]