עלייה לארץ ישראל בשנים 1939-41

רודניצ'אר

שנת 1939 שהייתה השנה האחרונה לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה, מאופיינת בבולגריה ובאירופה כולה בתחושת סכנת מלחמה גדולה המתקרבת ובאה בעקבות עליית היטלר לשלטון. רדיפת היהודים שהחלה בגרמניה הנאצית, התפשטה במדינות שהיו בנות בריתה של גרמניה. הרדיפות עוררו בקהילות יהודיות באירופה, ביניהן בולגריה, פחד מפני האסון הממשמש ובא ורצון לעלות לא"י בכל דרך אפשרית. אך […]