fbpx
צילום: באדיבות אוסף קומפורטי על יהדות בולגריה

המבנה הארגוני של יהודי בולגריה בימי האימפריה העות'מאנית

הטקסט מהווה הרצאה של ד"ר צבי קרן ביום עיון המוקדש ל-60 שנה מעליית יהדות בולגריה באוניברסיטת בר אילן

בולגריה נכבשה סופית על-ידי הצבאות העות'מאניים בסוף המאה ה-14.
אין לנו מידע מה היה מספר היהודים באותם ימים. מה שניתן להניח הוא, שברחבי
המדינה היו אז מספר מצומצם של קהילות זעירות ומכאן, שמספרם הכולל היה בהתאם.
על-פי המינוח העות'מאני, יהודי האימפריה, כמו שאר המיעוטים היו חלק מה- Millet,
שהיא החלוקה על-פי הדת או הלשון המדוברת. ככלל, הכינוי ליהודי האימפריה היה –
yahudiyan i-cemaat .יהודים האשכנזים כונו במסמכים הרשמיים: frenk i-cemaat .השם
האחרון היה משותף לכל היהודים שבאו מארצות המערב: איטליה, צרפת, בווריה, הונגריה
וכו'. ליהודים ילידי האימפריה נשמר הכינוי הראשון, שלא-פעם כלל את כל היהודים.
הגל הראשון של יהודי ספרד ופורטוגל, הגיע לבולגריה מהמרכזים היהודיים דוגמת
אסתאנבול, ֶא ִד ְר ֶנה וסלוניקי. אלה התיישבו בקרב אחיהם בקהילות שהתקיימו שנים רבות
קודם לכן – קהילות של יהודים רומניוטים והמיעוט האשכנזי של יהודים מהונגריה ובווריה,
שהגיעו בשלהי המאה ה-14 :היו אלה בעיקר קהילות ניקופול, וידין, פלבן ימבול, סופיה,
פלובדיב, קיוסטנדיל וקרנובט. בואם של היהודים האיבריים לבולגריה היה בעיקר בעשור
הראשון והשני של המאה ה-16 .
הגל השני של יהודים שהגיע לבולגריה מאוחר יותר, היה של יהודים אשכנזים, שבאו
במאות ה-18 ןה-19 .מוצאם היה מפזורות אשכנז – מולדובה, וואלאכיה, אוקראינה ופולין.
אז גם נוסדו מספר קהילות חדשות וחלק מהוותיקות – הרחיבו שורותיהן. הגדולות מבין אלה
החדשות היו: נסטרה-זגורה, קזנליק, דופניצה, פזרג'יק ורנה, שומן ורוסצ'וק. אלה, בנוסף
לקהילות קטנות נוספות, שהיו הפזורות ברחבי בולגריה של ימינו.
הנוכחות וההשפעה של יהודי ספרד ופורטוגל במוסדות הקהילות, העמדות המרכזיות
שהם תפשו בהיותם רוב בחלק ניכר מהן, נתנו את אותותיהן בהתנהלות ובארגון, כמו גם
בענייני ההלכה ובענייני קיום הפולחן בבתי הכנסת. מנהגי הספרדים היו לעתים שונים מאלה
של היהודים הרומניוטים או של האשכנזים – יהודים שהגיעו מבווריה והונגריה עוד במאות
ה-14 וראשית המאה ה-15 וקדמו להם. ברוב המקרים הרוב הספרדי כפה עצמו על המיעוט
והכול התנהל על-פי אלה שמקרוב באו – יהודי חצי האי האי ֶברי.
1
עם בואם של יהודי ספרד, התחזק הקשר בין ראשי הקהילות לבין השלטון העות'מאני
המקומי. שליטים אלה ראו זאת בדרך כלל בעין יפה, מכמה סיבות:
1 .היהודים ְכ ְכ ַלל, לא היוו שום סכנה לשלטון העות'מאני – המקומי או
האימפריאלי.
2 .ליהודים באותה עת היו קשרים, יכולת פיננסית וכישורים, שהשלטונות יכלו
ואף ידעו להפיק מהם תועלת, במיוחד במה שקשור בכספים ובמסחר.
3 .השלטון העות'מאני, שמר בדרך כלל על יחס סובלני כלפי הדת היהודית, כל
עוד אלה דאגו לשלם את מסיהם השונים במועד וללא ויכוחים. (רוב המסים נגבו
במרוכז, כאשר האיסוף מכל בית-אב היה דאגתם של פרנסי הקהילה).
המצב השתנה לרעה, עם חדירתם של הסוחרים הארמניים והיוונים לזירה, ב ֹתפסם
במקרים רבים את מקומם של היהודים. הדבר אירע לקראת ראשית המאה ה-19 .אחת
הסיבות לכך הייתה – דלדול יכולתם הכספית של רוב יהודי בולגריה והתרופפות
הקשרים שהיו להם לפנים, סמוך לבואם ממרכזי היהודים באימפריה.
על-מנת להבין את המיוחדות של קהילות יהודי בולגריה, אביא כמה מאפיינים
מאחת מהבעיות שהוו לעתים אבן-נגף לקהילות המרוחקות, דוגמת ניקופול, וידין
ורוסצ'וק: יחסי הגומלין בין מרכז ופריפריה. אפתח בצעירה מכולן ואחת מהקהילות
1 המרכזיות שנוסדה מאוחר יחסית – בראשית המאה ה- 19 ,היא קהילת יהודי רוסצ'וק
.
תלות ומתחים בין קהילת רוסצ'וק לרבני ֶא ִד י ְר ֶנ ה
בפני הקהילה החדשה ובפני ַר ָבה הצעיר עמדה בעיה מיידית שדרשה פתרון. כמקובל
באותם ימים, הקהילות היהודיות בחלק האירופאי של האימפריה העות'מאנית, רו ֶמלַיה (
. בקרב הרבנים של אותה עיר התגלעו מחלוקות 2 Rumeli ,(היו כפופות לרבניה של אדרנה
. בתור קהילה חדשה שזה עתה 3 וסכסוך רב-שנים בין בית משפחת גירון למשפחת מרדכי
החלה את דרכה, היה על יהודי רוסצ'וק לבחור תחת מרותו של איזה משני הרבנים יהיו
חוסים. למרות שרוב המתיישבים מוצאם היה מו ִוידין, בלגרד וניש – קהילות שבאופן מסורתי
היו תחת השפעת בית גירון – הם בחרו בשנת 1801 ברוב מכריע, לחסות בצלו של הרב
מנחם בכר מרדכי. הדבר היה למורת רוחו של הרב יַ ִקיר גירון, שזה מקרוב עלה על כס
הרבנות. לעניות דעתי, היה בצעד זה מעשה של הפגנת עצמאות. הרב גרסיאני, ָר ָבה
הראשון שנבחר חודשים מספר קודם לכן ו ִאתו הרוב שבחרו בבית מרדכי, רצו בכך להפגין
ולהצהיר, גם אם לא במפורש – שהקהילה החדשה איננה סניף- ִמ ְשֶנה לקהילות הוותיקות
שמהן התקבצו היהודים כדי להתיישב ברוסצ'וק, אלא שזוהי קהילה אוטונומית ברשות
עצמה.
כעבור שנים, בשל סכסוך בין יהודי קהילת רוסצ'וק לבין עצמם, נתבקש הרב מרדכי
מאדרנה לתווך בין הנצים. במהלך הדיונים, הראה האחרון יחס בוטה ומעליב כלפי גרסיאני.
בתגובה, כינס הרב גרסיאני את נכבדי הקהילה ואלה צידדו בעמדתו, לקום ולעזוב את
הרבנות בראשות בית מרדכי ולעבור תחת חסותו של יריבו – הרב יקיר גרון! הדבר היה
בשנת 1809 .הם אף הביעו חרטה על שבשנת 1801 ,לא ִהטו אוזן קשבת לטיעוניהם של
רבני אסתאנבול וירושלים, שחזרו והפצירו בהם להסתופף תחת משפחת גירון, בדומה
לקהילות האם כמימים ימימה. זו הפעם עלה ִק ְצפו של הרב מנחם בכר מרדכי, אשר פנה
4 לבתי-הדין השונים, במחאה ובבקשת תמיכה, אך ללא הועיל
. עלבונו ושיקוליו האישיים של
הרב גרסיאני ותמיכת רוב בני קהילתו, גברו הפעם על הפגנת העצמאות, שעמדה בראש
מעייניהם שמונה שנים קודם לכן.
זו דוגמה אחת מני רבות, על היחסים ששררו בין קהילה שמקומה בפריפריה, אי-שם
ב"ַי ְר ֶכ ֵתי תוֹ ַג ְר ָמה", לבין הרבנים שישבו באדרנה. בנוסף, אנו עדים ליחס המזלזל והמתנשא,
אותו הפגין הרב מנחם בכר מרדכי כלפי הרועה הרוחני של רוסצ'וק, הרב אברהם גרסיאני.
קהילת רוסצ'וק הצעירה והמרוחקת ִנטלטלה אפוא, בין רצונותיהם ו ִפסקיהם של גדולי הדור
אשר ישבו בסלוניקי, באדרנה או באסתאנבול לבין חפצם בעצמאות ובאי-תלות של קהילתם.
מן המקרה הנידון ניתן ללמוד על כמה תופעות, היכולות לשפוך אור על חייה של
הקהילה הצעירה: היחסים שנוצרו בין יחידי הקהל לבין עצמם ובין הקהילה לבין הרבנים
במרכז; במישור הארגוני של הקהילה, האוטוריטה של הרב גרסיאני הייתה מאוימת על-ידי
אחד מעשירי הקהילה ( היה זה סכסוך ארוך שנים, העילה לפנייה לבוררות, שלא זה המקום
להביא את פרטיו), דבר שהביא לפילוג בתוך הקהילה. בנוסף, נוצר כלפי המרכז באדרנה
קרע עם הרב מרדכי, מפני שהסמכות עברה אל משפחת יקיר. ימיה הראשונים של קהילת
יהודי רוסצ'וק היו רוויים אפוא מתח ומשופעים מאבקים מבית ומחוץ.
בקשות לעצה מרחוק ומאבק בין שועי קהילת וידין לבין רבני העיר
אביא עתה דוגמה נוספת, אך מתקופה קדומה יותר – מן המאה ה-16 ומקהילה אחרת
מקהילות הדנובה – קהילת יהודי ִוי ִדין. לפנינו כמה נושאים שהעסיקו את בתי הדין הרבניים
במרכזים הרוחניים של האימפריה: מתן גט, ְכשירותו של שוחט שמעד בשמירת ה ַכשרות
וחלוקת נטל המסים בין יהודי הקהילה.
, בדומה לנעשה בקהילות נוספות בארצות הבלקן המרוחקות מן המרכזים היהודים
באסתאנבול ובסלוניקי, גם קהילת וידין ניהלה את חייה בעצמאות יחסית, ללא הזדקקות או
השפעה מהרבנים של אותם מרכזים, למעט במקרים של פו ְלמוס או מריבה, שלא היה ניתן
לפותרם במסגרת המקומית. מקרה מעין זה הוא פנייתם של רבני וידין לר' שמואל די מדינה
(הרשד"ם) וכן לר' א ְדַר ִבי שישבו בסלוניקי. הם נתבקשו לפסוק במתן גט על-תנאי, שניתן על
ערש דווי. רבני וידין ביקשו לדעת מה דינו של הגט, מפני שהבעל קם מחוליו ורק לאחר זמן,
6 נפטר. השאלה הייתה, האם הגט בטל והאישה הייתה זקוקה לייבום וחליצה
. שניהם פסקו
שהגט אכן בר-תוקף.
המקרה השני הוא דיון בדבר שוחט שסרח ולא הקפיד על חוקי הכשרות בניקופול,
. אין לדעת מה היה מוצאו של השוחט 7 בסופיה ובווידין וגורש בשל כך משלושת הקהילות
שסרח, אך בוודאי לא במקרה הגיע לשתיים מאותן קהילות – ניקופול ווידין – שהיו מרוחקות
מן המרכזים היהודיים, בפריפריה של האימפריה העות'מאנית. בשני המקרים הרבנים
מסלוניקי חיוו את דעתם ופסקו בהתאם להבנתם – הגט הראשון כאמור תפס ואילו השוחט
שסרח, גורש.
כבר הזכרתי למעלה, שכספי המסים אשר שולמו לשלטונות, ניגבו באופן קולקטיבי,
כאשר ההערכה והדירוג נעשו ע"י ראשי הקהילה ופרנסיה.
ִמ ֶש ֶא ָלה שנשלחה מווידין, עולה עד כמה דירוג זה היטיב עם העשירים והכביד על
8 העניים
. נאמר שם, בין היתר, שכולם חייבים בתשלום המס השנתי: "…כי איש אשר יהיה,
נער וזקן ואפילו שלא יהיה לו פת לאכול…" וזו הייתה חלוקת המס:
12ִ ד ְר ַהם כסף – העניים ביותר
24 דרהם כסף – אלה שרכושם נאמד עד 5000ְ ל ַב ִנים (א ְק ֶצ'ה)
48 דרהם כסף – אלה שרכושם נאמד בלמעלה מ-000,40 לבנים
כפי שעולה מן הנתונים לעיל, לא היה זה מס פרוגרסיבי כלל ועיקר: אלה שרכושם היה
פי שמונה – שילמו רק פי שניים, ואילו הבינוניים, גם הם שילמו פי שניים בלבד, מאלה
שרכושם היה דל.

ומקרה נוסף מאותם ימים רחוקים במאה ה-16 ,מקהילת ווידין. הפעם על יחסם
המשפיל של כמה משועי העיר היהודים, שממונם היה יקר להם מההקפדה על אחד מכללי
היהדות המרכזיים – שמירת הכשרות. באותה הזדמנות, ניתן גם מבט על ַפן נוסף בחיי
היהודים שם – על פרנסותיהם ועיסו ַקם, גם אם באופן חלקי, בחקלאות.
על תרומתם הכלכלית הצנועה של יהודי העיר וידין אנו קוראים במספר מקורות, אך
9 בעיקר בספרות השאלות והתשובות
.
מעטים מבין יהודי וידין שלחו ידם בחקלאות ואם כן, אז באופן עקיף בלבד. כך, למשל,
היו מהם שקנו את הזכות לחלוב את הצאן ועסקו בייצור הגבינות, במיוחד גבינת ה ַק ְש ַק ָבל,
שהייתה מצרך מבוקש אף לייצוא מחוץ לגבולות האימפריה. במקרה שלפנינו, הואשמו מספר
, על שלא נוכחו בעת חליבת הכבשים 10 יהודים על-ידי הרב המקומי, ר' שמואל בן משה קלעי
על ידי הפועלים המוסלמים. בכך, טען הרב, כשרות ֶהחלב הייתה בספק ומכאן, כשרותן של
? קיימת הרחבה בסוגיה 11 הגבינות. ה ֶשאלה הופנתה אל הרשד"ם ובקשתם – כיצד יש לנהוג
דומה: שם מסופר על רועים יהודים, שמכרו את תבניות הגבינה לגויים, ובכך גם הפעם הפך
כשרות המוצר למפוקפקת. משתי השאלות עו ָלה המתיחות שנוצרה בין יצרני הגבינות
היהודים לבין הרב המקומי. אנו קוראים שיוסף ַג'א ִליק ושלמה אוריאל, המכונה "Koliaro"
(בעל המחלבה) – ַמ ְנ ְד ָרה – (בתורכית (mandıra ,יצאו חוצץ כנגד ר' שמואל קלעי, רבה
הספרדי של וידין. לשון אחר, אותם יצרני גבינות בעלי המאה ומכאן גם בעלי ההשפעה, לא
בחלו בשום אמצעי על-מנת לשפר את רווחיהם, הטילו חיתתם על הרב, עד שנאלץ לברוח מן
12 העיר לסלוניקי, עיר מולדתו. המקרה היה בשנת 1559
.
אמצעי נוסף בפרנסת יהודי וידין וניקופול היה גביית מסי הנמל (mukataa (שם
13 ובנמלים הסמוכים על הדנובה. על כך יש בידינו מספר תעודות
.באחד המסמכים באוסף תעודות על יהודי הבלקן נאמר, שה ַקא ִדי של וידין, המפקח 1
גם על גביית המוקאעטא שבסנג'ק ניקופול וסיליסטרה, שלח ל"שער העליון" את דוחות
המסים שלא נפרעו בזמן, ביניהם גם חובו של יצחק היהודי, שהצטבר מעסקי המלח ברציפי
הדנובה וכן מחובותיו בשל מכסים שלא הצליח לגבות מרציפי וידין, ניקופול ומערי נמל נוספות
לאורך הדנובה.
היה עליו לפרוע את חובו תוך שלוש שנים ומשום שלא עמד בתשלום כולו, נשפט ונכלא
באסתאנבול בלאפריל 1527.
מתעודות נוספות באותו נושא, עולה התמונה של יהודים אמידים אשר פעלו לאורך ערי
הדנובה. אין בידינו אפשרות לדעת אם היו אלה יהודים תושבי אסתאנבול, ערים מרכזיות
אחרות באימפריה, או תושבי אזור הדנובה.
סכנה נוספת איימה על המוכסים היהודים ולשאר ה"לא-מאמינים" בנמלי הדנובה; זו
ארבה להם בעיתות מלחמה. השלטונות ראו בהם גורם עוין, העלול להעביר ידיעות חיוניות
לאויב, כגון המערך הצבאי בנמלים, על-פי סך-כול המסים שנגבו ומכמות האספקה שזרמה
אל יחידות הצבא. בעת אחת המלחמות בין הצבא העות'מאני לחיילות הה ְבסבורגים, הוציא
"השער העליון" Ferman ,שפקד להרחיק את היהודים ושאר ה"לא- מאמינים" ממשרות
חכירת המסים באזור הדנובה – (1551.8.2 .(שלושה שבועות טרם פרסום הצו המלכותי,
לבלגרד, 15 הגיע הביילרביי (Beylerbeyi (החדש של רומלי – Paşa Mehmet Sokolu
16 לעמוד בראש המערכה נגד הה ְבסבורגים
.
מהדוגמאות שהבאתי ומעוד רבות הפזורות בין דפי השאלות ותשובות (שו"ת) או
במסמכים עות'מאניים מאותה תקופה, ניתן לסכם ולומר שעל אף הסכנות הרבות שארבו
ליהודים שעסקו בגביית המסים לאורך רציפי הדנובה, הרווח הגדול שבצידן נראה שהאפיל
על הסכנות – כך שרבים חרפו את נפשם בתקווה שלא יסיימו את חייהם בבית הכלא או גרוע
מכך, בעריפת ראשם.

חיי הרוח והחינוך בקהילות המרוחקות בפריפריה העות'מאנית
שפת הדיבור של מרבית היהודים הייתה לאדינו. מעטים מביניהם ידעו תורכית –
ובולגרית – עוד פחות מכך; למעשה, הבולגרית הייתה שפה מדוברת בין צעירי היהודים, רק
מראשית המאה ה- 20 ואילך. נעיין מעט במארג הרוחני-תרבותי של אותן קהילות רחוקות
ממוקדי היהדות באימפריה העות'מאנית.
טיפולוגיה של הרבנים המקומיים
רשימת האישים הקשורים בקהילות השונות בבולגריה בין המאה ה-16 ועד ראשית
המאה ה-19 ,רבנים וחכמים כאחד, איננה מותירה ספק באשר לקשרים האמיצים שהיו בין
יהודי הקהילות שלחוף הדנובה, לבין המרכזים הגדולים באימפריה, במיוחד עם קהילת
סלוניקי. יתר על כן, מרשימת הרבנים ששימשו באותן קהילות עולה, שרק מיעוטם היו בני
המקום. הדבר מצביע על קהילות מסורות ופעילות אמנם, שלא הצליחו להוציא מקרבן חכמים
ורבנים בעלי שם. גם אלה שעלו לגדולה ושמם יצא לתהילה, עזבו את המקום ומצאו את
פרנסתם בקהילות מבוססות יותר, כגון: אסתאנבול, סלוניקי או סופיה. מכאן מתבקשת
המסקנה, שריחוקן הגיאגרפי של אותן קהילות מהמרכזים שהזכרנו ומקומן אי-שם בפאתי
האימפריה העות'מאנית – גרם להן ל ִדלדול בחיי הרוח היהודיים ועל-כן, לא השכילו להוציא
מקרבן הנהגה מקומית בעלת שיעור קומה בתחום זה. עם זאת, היו מספר קהילות בעלות
אמצעים כספיים, שיכלו להרשות לעצמן להביא ממרחקים, כל פעם כשהתעורר הצורך לכך,
, שרבים מיחידיה 17 רבנים שינהלו את חיי הרוח של הקהילה. כך, למשל, קהילת ניקופול
מצאו את פרנסתם בחכירת מסי הנמל או בעסקי המלח והמסחר בו, יכלה להרשות לעצמה
להביא רבנים מסלוניקי וגם מרחוק יותר, דוגמת הרב יוסף קארו, ששהה בעיר שלוש עשרה
שנים. אמנם קהילתם לא השתבחה בחכמים או ברבנים משל עצמה, אך מצבה הכלכלי
האיתן, ִא ְפ ֶשר לה לשכור חכמים ידועי שם לרווחת קהילתם.
כמה מלים ברצוני להקדיש עתה לחינוך ולהוראה באזור הדנובה, למעשה ל"מהפכה"
בתחום זה, שראשיתה במרכזית שביניהן – קהילת יהודי רוסצ'וק.
חינוך והוראה
ראיית החינוך כגורם מרכזי בחיי הקהילה והשינוי בשיטות הלימוד ובהכנסת מקצועות
חדשים, הוא פרי שקדנותם של אנשים מספר, שראשיתו בשנות השישים של המאה ה-19.
היה זה הניסיון הראשון באימפריה העות'מאנית ללמד את ילדי ישראל נושאים שאינם דתיים
בלבד: מדעים, שפות זרות ודקדוק עברי. ברצוני להתעכב בקצרה על אותה "מהפכה
בהוראה ובחינוך" שהתחוללה ברוסצ'וק.
פריצת הדרך ושינוי פני ההוראה – "בית הספר הכללי"
התקופה הראשונה, תקופת לימודי ה "meldar) "המקבילה ל"חדר" במזרח אירופה),
נמשכה מאז בואם של ראשוני היהודים לרוסצ'וק. לעומתה התקופה השנייה, שבה חלו
שינויים והוכנסו גישות חדשניות בהוראה, הייתה קצרה ביותר. למעשה, למן הניסיונות
הראשונים ש ַכשלו ב-1860 ,ועד לפתיחת שערי בית הספר במגמה הצרפתית של Alliance
Universelle Israélite ברוסצ'וק ב-1872 – קצת למעלה מעשור.
על התקופה הראשונה, הלימודים ב" ֶמ ְל ַדר" ועל זו האחרונה, עידן החינוך הצרפתי, מצוי
חומר כתוב למכביר. לעומת זאת, על אודות התקופה הקצרה שבה חל מהפך של ממש
בגישה ובשיטות ההוראה ובחומר הנלמד, ראשית החינוך המודרני ברוסצ'וק – כמעט ולא
מצאתי זכר בספרות המחקר. המעט שיש בידינו הוא מיומנו של אברהם רוזאניס, שהיה לי
העונג והכבוד לגלות ולפענח, ומכמה קטעי עיתונות עברית מהתקופה.
הוגה הרעיון של פתיחת בית-ספר או, בלשון אותם ימים, "תלמוד-תורה כולל", בו
מרוכזים תלמידים ומורים, המלמדים מקצועות קודש בצד לימודים כלליים, הוא ללא ספק
אברהם רוזאניס, אביו של ההיסטוריון שלמה רוזאניס.
למרות חייו הקצרים, פחות מארבעים שנה (1838-1879 ,(גילה מגיל צעיר שקדנות
ורצון להעמיק בלימודיו, יהודיים וכלליים כאחד. הוא שלט בכמה שפות, ועל-אף שהיותו שומר
מצוות ומוסמך כמוהל ושוחט, היה רחוק מקיצוניות או מפנ ִטזם; הוא שאף לשלב תורה ודרך-
ארץ ואף הגשים זאת בפועל.
בעקבות הכישלון הראשון ב-1861 והתנגדותם של כמה מממוני הקהילה, החליט
רוזאניס, יחד עם עוד מספר מלמדים שהסכימו עם רעיונותיו, לפתוח שנית תלמוד-תורה,
בעל אופי שונה. וכך מתאר זאת בעל היומן :
"… אחרי זה (לאחר שלא נתנו לו לנהל את התלמוד-תורה על-פי דרכו) לא יכולתי
להתאפק ולראות ברע אם יִ ְמ ָצא את התינוקות, ע"י משיכת יַ ַדי מהם ִמ ֹכל ו ֹכל…..) ויחד עם
18 חב ִרי ח' יצחק פאפו הקמנו בית ספר … ובעזרת השם הת"ת עו ָלה ְכפורחת"
.
הייתה זו התחלה צנועה, שלא סיפקה את רצונו ותפיסת עולמו של אברהם רוזאניס.
ואמנם, בשנת 1866 בישר לנו ביומנו, שעלה בידו להקים תלמוד-תורה כלבבו: "בפסח
שנת תרכ"ו(1866 (עלה בידי דבר טוב ְליַ ֶסד ֵבית ת"ת בסדרים נבונים כפי חפצי, כי נעתרו
המעטים לדרישתי ושכרנו את ידידי הרב מנחם פרחי הנבון למורה כללי של בית הספר
לעניי העיר תחת השגחתי… יחידי עירנו המה ראו כן ותמהו ויהללו ְב ְש ֶא ֶרי עיירות דר ֵכי בית
19 הספר הזה ומעשהו, כאשר בא לפנינו"
.
אכן היה כאן שינוי מהותי, אך מבחינת היקפו – עדיין כטיפה בים. למרות ההכרה
בפעילותו החינוכית של רוזאניס מצד ה"נוטבלים", גבירי הקהילה, אנו למדים מהיומן
שכשנתיים מאוחר יותרת, ב-1868 ,היו בבית הספר כ-20 תלמידים בלבד! אין פלא
שאברהם רוזאניס כתב על הצורך להרחיב את השורות, בכדי להגיע אל מספר גדול מילדי
. Gota a gota, se inche la bota :לאמרה בדומה, הקהילה
מסקנה נוספת המתבקשת מהכתוב, שעדיין רוב הילדים למדו באותם חדרי ה"מלדר".
עם הזמן, החלו כמה מהמתנגדים לשיטותיו להבין שיש צדק במאמציו של אברהם רוזאניס
וצריך לעודד את החידושים במקצועות הלימוד, אותם הוא ביקש ל ַהנ ִחיל לילדי הקהילה.
אין ספק, שהגישה המודרנית אותה הביא עמו המושל Pasha Midhat בכל הקשור
להשכלה ושיטות הלימוד, הייתה לה השפעה חיובית ושימשה מנוף לרעיונותיו של רוזאניס
באשר להוראת השפות והמדעים.
ביומנו כתב על ההרחבה ועל בניית "בית-ספר כללי" כך:
" אחרי חג הסוכות 1869 ,גדלה תשוקתי ליסד ה ֵבית ספר הנזכר על ִתלו, כי ראיתי
שהשעה היתה מוכשרת לכך, … להקים בית הספר הזה …, ושם כללי יקרא לו… ואליו אני
20 נושא את נפשי מזה עשר שנים"
.
בהמשך אנו קוראים, שאמנם "בית הספר הכללי" הרחיב גבולותיו ונרכשו בניין נוסף
וחצר ב–35 אלף גרוש, עבור התלמידים שנוספו.
הקטע האחרון ביומן, סעיף 61 ,מוקדש כולו להרחבה הנוספת של בית הספר. וכך הוא
מסתיים: "…וכל החרפות והקללות והמריבות אשר היה לי עם האחים אלקלעי (מהם נקנה
המגרש) בחלוקת החצר בפרט, כאין נחשבו בעי ַני. אחת אמרתי, את ֶה ְב ִלי אני אשא ואני
אסבול. לעומת שמחתי בהרחבת ֶהחצר – וגדולת הבית-ספר כבודו ותפארתו, המזומן
21 להשתלם כחפצי מן [היום] ההוא והלאה."
מעשה ידיו של אברהם רוזאניס בהקניית לימוד מודרני תם, אך לא נשלם;
בפסח של שנת 1870 ,הקהילה כולה, מגדול ועד קטן, "היו מראים פנים צוהלות
ודברי רצון על המפעל הזה, וכשגם איזה יחידים רע בעיניהם הדבר הזה, לא יכלו לפתוח
הוא כותב. 22 פיהם אחרי שכבר נעשה,"
פתיחת בית הספר החגיגית התקיימה מעט קודם לכן, בא' בשבט, תר"ל – (
1870.1.15 ,(בנוכחות כל נכבדי הקהילה ופרנסיה.
בסיום הטקס, דיבר הרב של רוסצ'וק, אברהם מלמד. תוך כדי ברכתו, נשמעה נימה
שצרמה את אוזניו של מנחם פרחי (אחד המורים). הוא הגיב על כך בעיתון "המגיד":
"במחילת כבוד תורתו, להשערתו זאת אין כל שחר!" הדברים של הרב עליהם הגיב פרחי
היו, שעל המורים לשקוד וללמד "…כדרך הדורות הישנים…". לפנינו יותר מרמז למתחים
בין אלה שחפצו להביא מודרניזציה לבית הספר, לבין אותם שחששו מכך ורצו לראות את
ההוראה ומה שנלמד – כמקובל מקדמת ְד ַנא.
חשיבותו הגדולה של בית הספר הייתה בפיתוח ושכלול ההוראה "בבית הספר הכללי"
וכן בזיקה לשפה העברית ובמיוחד ללימוד הדקדוק של שפה זו.
התכנים ושיטות הלימוד החדשות שמו דגש בנוסף על הוראת הדקדוק, על תולדות עם
ישראל ומעל לכל, הוראת השפה העברית כלשון דיבור, ולא רק כ"לשון קודש" לצורכי פולחן.
כל אלה היו בגדר חידוש באותם ימים ותאמו את הלך הרוח שאברהם רוזאניס ושותפיו
23 ביקשו להחדיר לבית-ספרם
.
באביב 1872 ,במסגרת מסעותיו בין קהילות ישראל, ביקר ברוסצ'וק ישראל דב
פרומקין, העורך והמוציא לאור של העיתון "חבצלת".
את רשמיו פרסם בעיתונו, תחת הכותרת "מסע ישראל". וכך תיאר את בית הספר:
…כאבן חן משובצת באבנים יקרות מתנוסס בה (ברוסצ'וק) "בית הספר הכללי"…
כמאה וחמישים נערים שוקדים על דלתות בית הספר הזה ורובם בני עניים הלוקחים לקח
חינם, כי רק העשיר ישלם בעד בנו… שני דוקאטין לשנה… ראשית למודם הוא השפה
העברית לכל פרטיה ודקדוקיה… ילמדום ש"ס והלכות פסוקות בטוב טעם ודעת… ילמדו גם
את שפת הארץ (טורקית) ושפת צרפת, חכמות ומדעים… מורה הראש הוא החכם השלם
במעלות ובמדות, מורה הדור מנחם פרחי הי"ו, ומשנהו היקר החכם השלם המשכיל ונבון,
מורה הדור חיים משה ביג'אראנו הי"ו.
המשגיח על בית הספר והעומד בראשו הוא הגביר המופלג בתורה חכם ושלם מורה
הדור אברהם רוזאניס הי"ו…ומה גדלה שמחתי, בראותי נערים בני שש ושבע שנים בקיאים
בחמשה חומשי תורה ומדברים עברית. בני י"ג שנה יודיעם ומבינים את שפתינו הקדושה…
ונפשי אשר דאבה לראות בהעיר הגדולה קאנסטאנטינאפיל רבים מאחינו אשר את שפת
קדשנו לא יאבו שמוע…מצאה נוחם לה בבואי רוסטשוקה, ונכחתי, כי התורה והחכמה יראת
24 ה' ודעת, אחוזי יד תתהלכנה בקרב מחנה נדיביה…
כמה נקודות עולות מדברי השבח והקילוסין של ישראל דב פרומקין:
ראשית, בעת ההיא אביב 1872 ,עמד מספר התלמידים על כ-150 ,רובם "בני עניים",
שלמדו ללא תשלום, ורק מיעוטם שילמו.
שנית, למדו שם דרדקים בני חמש ושש וכן נערים בני שלוש-עשרה ומעלה.
דבר נוסף שלמדנו לדעת הוא, של"בית הספר הכללי" ברוסצ'וק היה יתרון על פני אלה
של אסתאנאבול, שם ביקר הכותב והתאכזב. הדבר מצביע על האופי המיוחד שהצליחו
להקנות לו המורים-המחנכים, אותם ציין לשבח פרומקין עצמו.
הדבר שהרשים במיוחד את בעל המאמר היה השילוב בין לימודי קודש, תוך כדי
הקניית הדקדוק העברי והשימוש בעברית כשפת דיבור – מחד גיסא, בצד הלימודים הכלליים
ולימוד השפות – תורכית וצרפתית – מאידך גיסא.
זאת ועוד; עלינו לתת את הדעת על מספר התלמידים. קהילת רוסצ'וק מנתה בשנים
אלה כ-2500 נפשות. יוצא מכך, שרק חלק מילדי היהודים זכו ללמוד בבית הספר הכללי,
תופעה שתחזור על עצמה מאוחר יותר, כאשר יתחיל לפעול בעיר בית הספר של "אליאנס".
ניתן להניח, אם כן, שבראשית שנות ה-70 עד למלחמת 8/1877 ,רבים מהילדים למדו עדיין
על פי הסדר הישן, היינו בין כותלי "המלדר" הפזורים בעיר, על-אף החידושים המבורכים
אותם הביאו לעיר אברהם רוזאניס ושותפיו .
ביום פרסום המאמר, בוודאי לא כפועל יוצא ממנו, נפתח ברוסצ'וק בית הספר של
"אליאנס איזראליט אוניברסל" – ב- 1872.7.6 ,שהביא להרחבת הידע ולהעמקתו. יצוין,
שבבית הספר הזה החלו ללמוד מעט מאוחר יותר ולמיטב ידיעתנו, לראשונה גם בנות.
המקום הראשון בחינוך היהודי ברחבי האימפריה!
סיכום
האופי של קהילות יהודי בולגריה נגזר מהיותן קטנות בהיקפן וברובן מרוחקות ממרכזי
היהדות שבאימפריה העות'מאנית. כל אחת מהן, בהתאם למיקומה הספציפי והרכבה
הסוציו-אקונומי, ידעה לכלכל את ענייניה בדרך המתאימה לה. אלה ששכנו לחופי הדנובה,
ידעו ליהנות מהיות הנהר עורק תחבורה מרכזי ומקום בו עסקו בגביית מסי הנמל או במסחר
במלח.
בקרב יהודי בולגריה לא היו עשירים מופלגים. רוב האנשים חיו בצניעות ולעתים אף
בעוני. כך גם היה הריבוד הרוחני של מרבית הקהילות – דל וללא מרכזי לימוד ידועים.
בגדולות ובאמידות שבקהילות, הגיעו רבנים ואנשי רוח ממרחקים – מהמרכזים היהודים
הגדולים ברחבי האימפריה ואף מחוצה לה. ואם היה חכם מקומי ששמו הלך לפניו – בדרך
כלל פרש כנפיים ומצא מקומו מרכזים שהזכרנו.
יהודי בולגריה עד אמצע המאה ה-19 חיו את חייהם ללא זעזועים או משברים וגם מבלי
ששכניהם הלא-יהודים יתנכלו להם. עם התגברות רוחות הלאומיות הגואה, מצבם הורע והיו
גם מקרים של רדיפות ופוגרומים, נושא שאיננו שייך לכאן על-כן לא נידון. המאה-19 הייתה
גם זו שהביאה להתעוררות ההשכלה ולשינויים בדרכי הלמידה בין ילדי ישראל בבולגריה.
לאחר "המהפכה החינוכית" ברוסצ'וק, קהילות רבות הלכו בעקבותיה, במיוחד עם התפשטות
11
ההשפעה הצרפתית ברחבי המדינה, ביוזמת בתי הספר של "אליאנס". ראוי להזכיר כמה
מאותם אנשי רוח, סופרים, מחזאים, ואנשי חינוך, שהרימו את קרנה של התרבות היהודית
בבולגריה, בעיקר בשפת הג'ודיאו-אספניול. ביניהם המחזאי אברהם יוסף פאפו מרוסצ'וק,
אשר חשפתי כמה מכתבי היד שלו בארכיון של סופיה ואחד ממחזותיו זכה לתרגום ופרסום:
; העיתונאי יוסף ַפארדו מפלובדיב 25" לה ביניה די נבות" – כרם נבות, על-ידי ד"ר אבנר פרץ
או איש החינוך והפעיל הציוני אברהם אסא, יליד פלובדיב גם-כן, שעיקר פעילותו הייתה
בסופיה ומאוחר יותר בישראל. אלה, בצד רבים נוספים שפיארו את מורשת יהדות בולגריה.
כן ראוי לציין את מספרם הרב של העיתונים שהופיעו מסוף המאה ה-19 ואילך, רובם
בלאדינו בצד כמה גם בשפה הבולגרית.
פעמי השחרור הלאומי בין האינטליגנציה הבולגרית הביאו גם את היהודים לחפש דרכי
גאולה ופיתרון לישיבתם בגולה. שנות השמונים של אותה מאה הן שנות ראשית הציונות,
וכהמשכיות והשלמה לזו, הקמת תנועות הנוער בבולגריה. ארץ בלקנית זו, הטרימה
למעשה קהילות ותפוצות רבות בעולם; המונים מיהודי בולגריה ראו בציון מקור להזדהות
ורצון למימוש רעיון ההגשמה בפועל. על-כן אך טבעי הוא, שכמה עשרות שנים מאוחר יותר,
בין השנים 1948 ל-1950 ,כמעט וכל יהודי בולגריה קמו כאיש אחד ועלו לישראל, בעוד
המדינה עושה את ראשית צעדיה.
גלי העלייה ההמונית וקליטתם של למעלה מארבעים אלף מיהודי בולגריה בישראל היא
אפופיאה מרשימה בפני עצמה – הזכאית לסיפור מפורט משל עצמו.
ומשפט אחרון אשר ינחנו מן העבר הרחוק אל ימינו אלה; לאחרונה הוכנס לדפוס מילון
מקיף לאדינו-עברית, פרי עבודה של שנים, שהוכן ונערך ע"י ד"ר אבנר פרץ. הוא מבוסס על
למעלה מחמישה עשר מילונים, ביניהם כתב היד של המילון של יצחק מוסקנה יליד בולגריה,
שהיה לי העונג לתרגם לעברית את ההגדרות מבולגרית, ערכים ייחודיים שסייעו לעבודתו
של ד"ר פרץ. זהו מפעל מבורך, שרבים מאיתנו ציפו לו.
תודה עבור ההקשבה,
ד"ר צבי קרן

אהבתם את המאמר?

שתפו ב-Facebook
שתפו ב-Twitter
שתפו ב-Linkedin
שתפו ב-Pinterest

כתיבת תגובה

HebrewEnglishBulgarian

שלחו לנו הודעה

הרשמה לכנס בנושא רדיפה ושיתוף פעולה, הצלה והישרדות
22-24.5.23

בית מורשת יהדות בולגריה ביפו, איחוד עולי בולגריה, עמותת סלוודור, אגודת הידידות ישראל בולגריה, ועידת התביעות  מגרמניה, וקרן הרצלינה, מתכבדים להציג כנס בינלאומי בינתחומי בשיתוף יד ושם, מרכז דאהן בבר אילן, וסינמטק תל אביב: רדיפה ושיתוף פעולה, הצלה והישרדות: נקודות מבט חדשות על בולגריה והשואה לאחר 80 שנה

יום ב, 22 במאי – כנס בינלאומי – יד ושם, ירושלים
יום ג, 23 במאי –   כנס בינלאומי – מרכז דאהן – בר אילן
יום ד, 24 במאי – מרתון סרטים דוקומנטריים – סינמטק תל אביב

כרטיסים לסרט בעלות 25 ש"ח באמצעות קוד הנחה בולגריה25:

1. בחרו את הסרט הרצוי בקישור המצורף מטה
2. לחצו על לרכישה
3. סמנו מקומות באולם
4. במסך בו מופיע מחיר הכרטיס לחצו על בחרו סוג כרטיס ובחרו באפשרות קוד הטבה/שובר
5. הזינו את הקוד בולגריה25 והמחיר יתעדכן בהתאם להטבה
6. בכל שאלה ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של סינמטק תל אביב 6876*

לחצו כאן לרכישת כרטיסים לסרטים באתר הסינמטק

09:30  ג׳אז בלקני – סרטו של ג׳קי קומפורטי – 76 דקות

ג׳אז בלקני מספר את סיפור החיים והמוזיקה של ניקו ניסימוב וחבריו היהודים מלהקת הג'אז הבולגרית "האופטימיסטים". הסרט מתאר את הצלחתם המטאורית כלהקה בסוף שנות ה- 30 בבולגריה. תחילתה של מלחמת העולם השנייה, כאשר בולגריה הצטרפה למדינות הציר, שינתה עבורם הכל. חוקים והגבלות על היהודים עצרו את ההופעות של הלהקה. כל חברי הלהקה היהודים גויסו למחנות לעבודת הכפייה כמו כל שאר הגברים היהודים, והקהילה כולה הייתה על סף הכחדה. ניקו נעצר על ידי הקומיסריון לענייני יהודים והועלה על משלוח שהיה מיועד למחנה המוות טרבלינקה. התערבותם של חבריו הבולגרים הצילה את חייו ברגע האחרון.

11:30 ספינת המעפילים סלבדור – סרטו של ניסים מוסק – 82 דקות

סיפורה הנשכח של ספינת המעפילים "סלבדור", שהפליגה מבולגריה לישראל ב1940- כשעל סיפונה 352 נוסעים, אך טבעה מול חופי טורקיה. מבין כל הנוסעים ששהו על הסיפון, רק 122 ניצלו. באמצעות חומרי ארכיון וראיונות עם ניצולים מגולל הבמאי, נסים מוסק, את סיפורה של האונייה "סלבדור" ואת סיפור ההעפלה של יהודי בולגריה, ומתעכב גם על האופן שבו התקבל האסון בקרב היישוב בארץ: התעלמות.

13:30 קרונות רכבת ריקים – פרופסור אדוארד גפני – 83 דקות

הסיפור המדהים של הישרדותם מזה של למעלה מ- 50,000 יהודים במלחמת העולם השנייה והרצח ההמוני של 11,393 יהודים מהשטחים ביוון ובמקדוניה שבשליטת בולגריה מזה. המזימה לרצוח את כל יהודי אירופה סומנה כ'סודית ביותר' אך הייתה פומבית. צילומי הרכבות הפכו את הפשע לגלוי. כשהעלילה נחשפה, קמו במחאה בולגרים משכבות רבות, מנהיגי כנסיות ומנהיגי פועלים, עורכי דין ורופאים. האם נסכן את חיינו כדי להציל מישהו? הבולגרים האמיצים האלה מעודדים אותנו לחשוב שאנחנו חייבים ויכולים לחולל שינוי.

15:30 האופטימיסטים – ג'קי קומפורטי – 81 דקות

סרט עטור פרסים על הנסיבות שהובילו להישרדותם החלקית של היהודים בממלכת בולגריה בתקופת השואה. "האופטימיסטים" (על שם להקת הג'אז שפעלה בבולגריה לפני המלחמה ואליה השתייכו חלק מהמרואיינים בסרט זה) הוא הסיפור הכמעט-לא-נודע אודות הישרדותם של יהודים בולגרים בידי נוצרים ומוסלמים. הסרט זכה בפרס השלום בפסטיבל הסרטים הבינלאומי בברלין. בפרס הראשון בקטגוריה של סרט תיעודי על "החוויה היהודית" בפסטיבל הסרטים הבינלאומי בירושלים, ובציון הסרט התיעודי הטוב ביותר בפסטיבל הסרטים "חלומות ותקוות" בארה"ב.

17:00 אירוע נעילת הכנס: חיבוקים בבולגרית והקרנת בכורה עולמית של הסרט 'מונומנט לאהבה'

להרשמה ורכישת כרטיסים לאירוע הנעילה החגיגי התקשרו לטלפון 054-453-4157 (יפה) 

מנחה: ג׳קי קומפורטי

ברכות:

ד"ר ג׳קי וידל, יו"ר עמותת בית מורשת יהודי בולגריה

השגריר דוד כהן, יו״ר עמותת סלבדור

יצחק ליפובצקי, יו"ר האגודה לשיתוף ואחווה בין ישראל לבולגריה

ה"מ רומיאנה בצ'ברובה, שגרירת בולגריה בישראלמנחם

 מנחם ז. רוזנזפט: הפגנת ה-24 למאי נגד גירוש היהודים וסמליותה

18:00 –  הקרנת בכורה עולמית של הסרט 'מונומנט לאהבה' של ג׳קי קומפורטי

מונומנט לאהבה מתארת מסע שעשה ג'קי קומפורטי עם אמו, איקה קומפורטי עובדיה, במשך למעלה מ-25 שנה לחקור, לתעד ולחשוף את הנרטיב של העם היהודי בתקופת השואה בבולגריה. ככל שהמסע המשותף התקדם, הסיפור האישי של איקה הלך ונחשף. היא חלקה זיכרונות ותובנות. כשהיא מצאה את יומנה מזמן המלחמה נחשפו גם ציפיותיה, מחשבותיה ורגשותיה, כנערה צעירה, מול עולם שמתמוטט למול עיניה ומתדרדר למלחמה. עזרה ותמיכה מחברים סייעו לה בזמנים הקשים והאכזריים להתמודד עם הסכנות והאתגרים ולשרוד. סיפור של איקה הוא מניפסט אנטי-מלחמתי שמתעמת עם טוטליטריות ושנאת אדם ומציב מונומנט לאהבה.

"אהבה היא הכוח הגדול ביותר בעולם. 

זה חזק יותר מהדת, זה חזק מהכל. 

אם אתה אוהב, אתה אתה עושה.

אם אתה לא אוהב, שום דבר לא יקרה. 

באהבה מגדלים ילדים, באהבה קשר נוצר בין שני אנשים. 

באהבה אנחנו הופכים להורים לילדים.

באהבה אנחנו הופכים למורים לסטודנטים. 

כאשר אתה אוהב משהו, אתה עובד כל החיים ונותן. 

אתה לא נותן? אין חיים, אין יופי. בלי אהבה,

שום דבר לא קורה. נקודה”

– איקה קומפורטי עובדיה

20:00 -19:45 – שאלות ותשובות

כרטיסים בקופת הסינמטק קודש למימון הכנס: *6876

יום 2

לחצו כאן להרשמה ליום השני באוניברסיטת בר-אילן (עלות כרטיס 30 ש"ח)

9:30-10:00 התכנסות וכיבוד קל

 

12:00 – 10:00 מושב פתיחה

יו"ר: ד"ר שמעון אוחיון, מנהל מרכז דהאן, אוניברסיטת בר-אילן

ברכות:

פרופ' שמואל רפאל, דיקן הפקולטה למדעי היהדות, אוניברסיטת בר-אילן

מר אינו יצחק, יו"ר איחוד עולי בולגריה

ה"מ רומיאנה בצ'ברובה, שגרירת בולגריה בישראל

11:00 – 10:30 מנחם ז. רוזנזפט, יועץ משפטי וסגן נשיא של הקונגרס היהודי העולמי, ניו יורק

השואה בבולגריה מזווית ראיה יהודית-גלובלית

11:00-12:00 שולחן עגול: התיעוד הקיים והבלתי-קיים לחקר תולדות יהודי בולגריה בשואה.

מה עוד נמצא בארכיונים? שאלות בלתי פתורות על בולגריה והשואה, ואתגרי המחקר בעתיד

יו"ר: משה מוסק

מוקדש לזכרו של עמנואל "אמקו" מרגוליס

בהשתתפות:

● ג'קי קומפורטי, בלומינגטון, אינדיאנה: דברי פתיחה

● אנגל צ'ורפצ׳ייב ארכיונאי, יד ושם

● וניה גזנקו, ארכיון המדינה של בולגריה, סופיה

● נדז׳ה ראגארו, Science Po, פריז (השתתפות באמצעות זום)

 

12:00-12:30 הפסקת קפה

 

12:30-14:15 מושב שני: זיכרון, הנצחה ומורשת

המושב מוקדש לכבודו של פרופ' רוברט ארנוב, אונ' אינדיאנה, בלומינגטון

יו"ר: ד"ר יוסף שרביט

● לאה כהן, חוקרת עצמאית, עיתונאית ודיפלומטית, נוינבורג

80 שנים לרדיפת היהודים ולהצלתם בממלכת בולגריה: מגמות חדשות ברוויזיוניזם של השואה

● מייקל בירנבאום, חוקר שואה, סופר ומתכנן מוזיאונים, לוס אנג'לס

על תפקידם החינוכי של מוזיאוני שואה ולקחי לימוד השואה.

● יצחק ליפובצקי, יו"ר האגודה לשיתוף ואחווה בין ישראל לבולגריה, תל אביב

האנדרטאות להנצחת הישרדות יהודי בולגריה בשואה, בסופיה ובתל אביב

● רני יגר, מכון הרטמן, ירושלים

״הגדת השואה״ כאמצעי להפנמת זיכרון השואה בקרב יהודי בולגריה

 

14:15-14:45 הפסקת קפה

 

16:00 – 14:45 מושב שלישי: יזמות, הצלה והישרדות

יו"ר: אורה שורצוולד, אוניברסיטת בר-אילן

● אורלי מירון, אוניברסיטת בר אילן

רשתות עסקיות יהודיות בבלקן: יזמות אתנית על-לאומית

● משה עובדיה, המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט

רבני בולגריה ופועלם להצלת היהודים בתקופת השואה

● ג׳קי קומפורטי, במאי קולנוע וחוקר תיעודי של יהודי בולגריה, בלומינגטון אינדיאנה

סרט תיעודי: ההפגנה נגד גירוש יהודי סופיה ב-24 במאי 1943

 

16:30- 16:00 הפסקת קפה

 

16:30-18:00 מושב רביעי: הביטוי האמנותי והתרבותי לגורל יהודי בולגריה בימי השואה

מוקדש לזכרה של המשוררת חוה פנחס-כהן ז"ל

יו"ר: ג'קי וידל, יו"ר בית מורשת יהודי בולגריה, יפו

● מרתה אלדג'ם בלומפילד, סופרת חוקרת ואמנית, מישיגן

קולות משוחזרים: רישומים על יהודי בולגריה בשואה

● אדוארד מקגלין גפני, לוס אנג'לס

אתגר השחזור ההיסטורי והשיפוט האתי

● רינה שעשוע-חסון, האגודה לשיתוף ואחווה ישראל-בולגריה, תל אביב

המשורר והמנהיג הציוני היהודי-בולגרי סימצ'ו איסקוב

● השחקן אלברט כהן, תל אביב

קריאה משירתו של איסקוב

יום 1

09:30 התכנסות

 

10:00-10:30 מושב פתיחה: ברכות

יו״ר: פרופ' דן מכמן, ראש המכון הבינלאומי לחקר השואה, יד ושם ואונ' בר-אילן

מר דני דיין, יו"ר הנהלת יד ושם

ד״ר ג׳קי וידל, יו"ר עמותת בית מורשת יהדות בולגריה ביפו

 

10:30-12:30 מושב ראשון: החקיקה האנטי-יהודית והשפעותיה על חיי היהודים בממלכת בולגריה

יו״ר: פרופ' דינה פורת

● ד״ר שלמה שאלתיאל, יד יערי, ישראל

הגלוי והסמוי במניעים של המתנגדים למדיניות האנטי-יהודית של ממשל המלך בוריס ה-3

● מוטי כנרי חוקר עצמאי, גבעתיים

גירוש האזרחים הזרים מבולגריה

● זדרבקה קרסטבה, אוניברסיטת קלימנט אוכרידסקי, סופיה

היבט החקיקה במדיניות האנטי-יהודית של ממלכת בולגריה (1941-1944)

● סטיבן סייג׳ – חוקר עצמאי, רוקוויל, מרילנד

מחנות העבודה והגטאות בבולגריה

 

12:30-13:15 הפסקת צהריים

 

13:15-15:00 מושב שני: "הפתרון הסופי של בעיית היהודים" בממלכת בולגריה המאוחדת

המושב מוקדש לזכרו של חלוץ המחקר על השואה בבולגריה, פרופסור פרדריק צ׳רי ז״ל

יו״ר: אנג'ל צ'ורפצ'ייב, יד ושם ואונ' חיפה

● רומן אברמוב – המרכז למחקר מתקדם, סופיה.

בולגריה והשואה – מסלול מפוצל

● וסיליס ריצאלוס, אוניברסיטת דמוקריטוס, תראקיה, סלוניקי:

רדיפת יהודי יוון באזור הכיבוש הבולגרי ביוון (1941-1943): המקרה של דראמה.

● סוזנה חזן, המוזיאון היהודי, אוגסבורג (השתתפות בזום)

אתגרי הכנת החלק על בולגריה בכרך 13 של סדרת התיעוד הגרמנית:

"הרדיפה והרצח של יהודי אירופה על ידי גרמניה הנאצית 1933-45".

 

15:00-15:30 הפסקת קפה

 

17:15 – 15:30 מושב שלישי: בולגריה והשואה: היסטוריה, זיכרון, ייצוג

יו״ר: משה מוסק, בית מורשת יהדות בולגריה

 דן מכמן, המכון הבינ"ל לחקר השואה, יד ושם ואונ' בר-אילן

חקר בולגריה והשואה: ההקשר הרחב

● נאדז' ראגארו – Science Po, פריז

תרומתם של המשפטים בבולגריה בתום מלחה"ע השנייה לתיעוד גורלם של היהודים (השתתפות זום)

● ג׳קי קומפורטי – חוקר ומתעד קולנועי, בלומינגטון, אינדיאנה

הנרטיב הגנוב של יהודי בולגריה והשואה

שולחן עגול בהנחיית יו"ר המושב:

נסיבות הישרדותם של יהודי בולגריה – פולמוסים מחקריים וזכרוניים

בהשתתפות: שלמה שאלתיאל, מוטי כנרי, ג'קי קומפורטי, דן מכמן, לאה כהן.

התנדבו

התנדבו לעבודה בבית המורשת.

זוהי הזדמנות לעזור לנו להנחיל את נכסי התרבות והזיכרון הקולקטיבי
של הקהילה היהודית בולגרית בארץ ובעולם.

אנו זקוקים לכישרונות מכל הסוגים.

תרמו לנו

אנחנו בעמותת בית מורשת יהדות בולגריה ביפו עושים מאמצים אדירים על מנת לשמר את נכסי התרבות, החומר והרוח של יהדות בולגריה.

נודה לכול תרומה שתוכלו לתרום בכדי לסייע לנו בשליחות זו.