עו״ד רינה שעשוע חסון – הביטוי האמנותי והתרבותי של גורל יהודי בולגריה בימי השואה

מושב רביעי: הביטוי האמנותי והתרבותי של גורל יהודי בולגריה בימי השואה המושב מוקדש לזכרה של המשוררת חוה פנחס־כהן ז"ל עו״ד רינה שעשוע חסון ׀ ההתאחדות לשיתוף ואחווה ישראל-בולגריה, תל אביב כינוס בין־לאומי בין־תחומי רדיפה ושיתוף פעולה, הצלה והישרדות: נקודות מבט חדשות על בולגריה והשואה לאחר 80 שנה ב-'ד' בסיוון תשפ"ג ,במאי 24-22 – 2023

מייקל בירנבאום – התפקיד החינוכי של מוזיאוני הזיכרון לשואה והפקת לקחים מהשואה

Michael Berenbaum | Independent Researcher, Author, Museum Planner, Los Angeles The Educational Role of the Holocaust Memorial Museums and the Learning Lessons from the Holocaust International Interdisciplinary Conference Persecution and Collaboration, Rescue and Survival: New Perspectives Regarding Bulgaria and the Holocaust 80 Years Later May 22-24, 2023